A długi rosły ROSŁY... .
Dodane przez j23 dnia Maj 23 2012 20:46:59
Koniec pierwszego kwartału w finansach Gminy to zachwianie płynności finansowej. 224.000 zł  zadłużenia KZOM z tytułu nie zapłaconych faktur i 30 000 zł nie zapłaconych składek ZUS. To również 170 000zł zadłużenia Zespołu Szkół w tym zaległości w wypłatach dla nauczycieli. To mało optymistyczny obraz Gminy Wleń na początku roku.
Rozszerzona zawartość newsa
Koniec pierwszego kwartału w finansach Gminy to zachwianie płynności finansowej. 224.000 zł  zadłużenia KZOM z tytułu nie zapłaconych faktur i 30 000 zł nie zapłaconych składek ZUS. To również 170 000zł zadłużenia Zespołu Szkół w tym zaległości w wypłatach dla nauczycieli. To mało optymistyczny obraz Gminy Wleń na początku roku.

Jakie jest konkretnie zadłużenie Zakładu Obsługi Mieszkańców? Pytał na ostatniej sesji radny Marek Koczarski - Mamy początek roku, a okazuje się, że szkoła ma jakieś potężne zadłużenie, skąd się ono wzięło?

Burmistrz Bogdan Mościcki (…) Zakłady Oświatowe - jeżeli chodzi o zadłużenie, myślę, że pani Skarbnik wspominała, że obcięto nam subwencję oświatową, zmniejszono udziały w podatkach (…) w sumie mamy prawie sto tysięcy w plecy i co jest najgorsze (oni nie rozkładają tego na raty tylko od razu o stówę mniej w jednym miesiącu) (…) a my jesteśmy taką biedną gminą, że tych zapasów finansowych nie mamy.(...) będziemy musieli posiłkować się kredytem obrotowym, żeby wyjść z tego impasu, no bo są tam zaległości jeżeli chodzi o godziny nadliczbowe i fundusz socjalny dla nauczycieli (..)

Skarbnik Maria GierczykPierwszy kwartał każdego roku to jest trudny kwartał (,,,) wydatki budżetowe są bardzo wysokie (…) ,natomiast dochody niskie. ( …) stąd jest zachwianie płynności finansowej i kłopoty w płatnościach (…) chcemy jednostki dyscyplinować nie możemy dawać więcej niż zarabiamy.(...)
Nauczyciele nie dostali drobnych pieniędzy to raptem dla każdego po dwieście złotych, Do piętnastego maja powinniśmy uregulować te wszystkie zobowiązania finansowe. (…)

Szkoda, że pan Radny Koczarski zadowolił się dosyć zdawkowymi odpowiedziami.
Trudno się dziwić, że ani obecny na sali dyrektor KZOM ani Burmistrz nie przedstawili Radzie Miasta pełnej informacji o stanie zadłużenia podległych sobie jednostek.  Naszych Radnych takie informacje po prostu nie interesują. My jednak ze względu na fakt, że działalność KZOM i Zespołu Szkół ma ogromy wpływ na funkcjonowanie i wizerunek naszej miejscowości przedstawiamy dane odnośnie zadłużenia obu jednostek.

KZOM – na dzień 31 marca 2012 r. osiągnął dochody w wysokości 295.645 zł. Koszty prowadzenia działalności wyniosły 315 133 zł. Zakład zatrudniał 16 osób, a zobowiązania wymagalne czyli niezapłacone faktury wyniosły bagatela 224.871 zł (tylko w 2011 roku zadłużenie wzrosło o 138,467 zł). Do tego należy doliczyć niezapłacony ZUS na kwotę 30.319 zł. Nie są to wszystkie zobowiązania. W lipcu 2010 roku Burmistrz Bogdan Mościcki przeforsował w Radzie Miasta pożyczkę dla Zakładu w wysokości 250.000 zł która teoretycznie ma zostać spłacona do 2015 roku, a w co chyba najwięksi optymiści przestali wierzyć. Łącznie zadłużenie KZOM to ponad pół miliona złotych. W tym wypadku całą sytuację należy określić jednym słowem KATASTROFA, za którą zapłacą wszyscy mieszkańcy gminy.

Zespół Szkół im Świętej Jadwigi Śląskiej – O trudnej sytuacji finansowej  dyrektor Wiesław Gierczyk wspominał już na spotkaniu w sprawie reorganizacji szkoły w Pilchowicach. Na dzień  31 marca sytuacja wyglądała następująco. Zobowiązania wymagalne, czyli niezapłacone w terminie faktury to kwota 76.468 zł. Pozostałe zobowiązania to 94 911 zł.  Łącznie zadłużenie zespołu Szkół wyniosło 171 379 zł.Jeżeli w tym zestawieniu uwzględnimy fakt, że Gmina dopłaca do oświaty ze środków własnych blisko dwa miliony złotych  
to wbrew zapowiedziom burmistrza przyszłość szkoły nie rysuje się zbyt różowo.  A.Jaśkiewicz