Bezpieczna Gmina.
Dodane przez j23 dnia Czerwiec 19 2011 23:19:42

Zatrzymany diler ze 100 porcjami amfetaminy, rozbite dwie szajki złodziei, ujawnionych 36 osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu – to tylko niektóre przykłady działania Policji na terenie gminy Wleń w 2010 roku. O stanie bezpieczeństwa i działaniach policji dla wleninfo.pl Kierownik Rewiru Dzielnicowych pan Jarosław Pawluk.


Rozszerzona zawartość newsa

Wleń jest małą miejscowością o swojej specyfice. Głównymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa są wykroczenia i przestępstwa pospolite. Na tle pozostałych gmin powiatu lwóweckiego jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wypadamy bardzo dobrze. Mówi Kierownik Rewiru Dzielnicowych pan Jarosław Pawluk. O ile w całym powiecie odnotowano ok 1000 zdarzeń to we Wleniu 31. Wzrost w 2010 roku w stosunku do roku poprzedniego wynikał z działalności dwóch grup złodziei. Jedna z nich wyspecjalizowała się w kradzieży kabli napowietrznych, druga w kradzieżach elektronarzędzi. Obie grupy zostały rozbite, a sprawcy zatrzymani. Niestety Policja ujawnia coraz więcej użytkowników dróg prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. O ile w 2009 roku było to 28 osób to w roku 2010 36 osób, w tym 21 rowerzystów. W ubiegłym roku zatrzymaliśmy i udowodniliśmy handel narkotykami jednej osobie. W momencie zatrzymania podejrzany posiadał przy sobie 100 porcji amfetaminy i dwadzieścia porcji marihuany. W zwalczaniu tego typu przestępczości skupiamy się przede wszystkim na eliminowaniu osób zajmujących się rozprowadzaniem środków odurzających. Chociaż zebranie dowodów jest niezwykle trudne mamy i tutaj pewne osiągnięcia. Funkcjonariusze wleńskiego komisariatu biorą również udział w działaniach w ramach programu „Niebieska Linia” przeciwdziałania przemocy w rodzinie. We Wleniu w ramach tego programu pomocą objętych jest 8 rodzin. Zamiast zwalczać przestępczość lepiej jej zapobiegać. W miesiącu maju, czerwcu i wrześniu razem ze Strażą Miejską, Strażą Leśną, Służbą Ochrony Kolei bierzemy udział we współorganizowaniu imprez plenerowych na terenie gminy oraz w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w celu propagowania zachowań wpływających na poprawę bezpieczeństwa osobistego. Obecnie mamy zdecydowanie mniej zdarzeń niż w roku ubiegłym. Mam nadzieję, że ta tendencja utrzyma się przez cały rok.


 Dziękujemy Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych we Wleniu Panu Jarosławowi Pawlukowi za rozmowę i przekazanie materiałów informacyjnych.

                                                                                                              A. Jaśkiewicz