ŁUBU DUBU MAMY NOWEGO PREZESA KLUBU
Dodane przez j23 dnia Styczeń 22 2011 22:16:17

W piątek odbyło się Walne Zgromadzenie GLKS POGOŃ WLEŃ. Mimo, że chwilami na sali Gminnego Ośrodka Kultury panowała atmosfera rodem z filmów Stanisława Barei w wielkim trudzie i mozole udało się wybrać nowy zarząd klubu.


Rozszerzona zawartość newsa
Łubu dubu mamy nowego prezesa klubu.

W piątek odbyło się Walne Zgromadzenie GLKS POGOŃ WLEŃ. Mimo, że chwilami na sali Gminnego Ośrodka Kultury panowała atmosfera rodem z filmów Stanisława Barei w wielkim trudzie i mozole udało się wybrać nowy zarząd klubu.

Już na wstępie zebrania prowadzący pan Stefan Wołowski poinformował, że jest to zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Mogą w nim brać udział członkowie „Pogoni”. Żeby zostać członkiem należy posiadać legitymację oraz opłacać składki członkowskie. Do tej pory wydano trzy szt. legitymacji. Jedną otrzymał Jacek Bielat, drugą Tobiasz Rzeźnik ( trzecia chyba zaginęła w akcji). Składek nie opłaca nikt mówił pan Stefan. 

Jeśli ktoś myśli, że po takim wstępie może być tylko lepiej, to się grubo myli – było gorzej!

Prezes Pogoni nie przedstawił sprawozdania z działalności sportowej , Skarbnik nie zdał relacji z sytuacji finansowej, stanu budżetu, rozliczeń finansowych za poprzednie lata. Przy takim rozwoju sytuacji nikogo już nie zdziwiło to, że przewodniczący komisji rewizyjnej również nie zabrał głosu i nie  przedstawił wniosków z działalności zarządu za poprzednie lata.
Co było przyczyna takiej kuriozalnej sytuacji? Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że ostatni zgłoszony i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym zarząd klubu (tym samym mający osobowość prawną)  został wpisany do rejestru w 2003 roku a więc przed blisko 8 laty.
Ja tylko pełnię funkcję prezesa komisarycznego tłumaczył zebranym prowadzący pan Stefan Wołowski. Jest to jednak o tyle dziwne, że Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach ani statut Klubu Pogoń Wleń takiej formy sprawowania władzy nie przewidują. Rocznie  Pogoń Wleń otrzymuje z kasy urzędu miasta na działalność sportową ok 35 tys. złotych Nasuwa się pytanie. Kto przez ostatnie lata odpowiadał za majątek i finanse? Kto dysponował publicznymi pieniędzmi?

Dalsza część spotkania to  zupełny chaos kompetencyjny i organizacyjny.
Czy mógłbym otrzymać statut? Pytał Jacek Bielat.
Statut jest na internecie. Jeśli ktoś chce to może go zobaczyć. Ja mam przed sobą jeden egzemplarz i jak będzie potrzeba to będę czytał – odpowiadał pan Wołowski

Po przebrnięciu przez pierwszą część zebrania czyli sprawozdania z działalności którego nota bene nie było przystąpiono do wyborów nowych członków zarządu.

Na sali dało się wyczuć podział na dążących do  zmian i rewolucji „młodych” piłkarzy, kibiców  i   sympatyków,  oraz „starych” działaczy, wycofanych sprawiających wrażenie niedocenionych i rozżalonych  atmosferą panującą w klubie, z rezygnacją oczekujący na dalszy rozwój wypadków
niech młodzi pokażą co potrafią” mówili. Jak się okazało,  ich postawa nie znalazła uzasadnienia w dalszym rozwoju wydarzeń. Jacek Bielat zgłaszając kandydatury do nowego zarządu wskazał również na osobę pana Adama Popławskiego oraz pana Stanisława Marceluka. W kuluarach piłkarze mówili: Pan Adam to osoba na którą można liczyć, zawsze angażował się w działalność Pogoni. Nie sposób również przecenić tego co dla piłkarzy i klubu zrobił pan Stanisław Marceluk oraz nieobecny na zebraniu pan Stanisław Gancarczyk. To dzięki takim ludziom jak oni kolejne pokolenia młodych ludzi mogą realizować swoja pasję.
Na członków zarządu zgłoszono również kandydatury przedstawicieli kibiców. To dzięki działalności tych chłopców mecze A i B klasowe nabierały rzadko spotykanego w tej klasie kolorytu. 
Wszyscy kandydaci do zarządu i komisji rewizyjnej zostali wybrani jednogłośnie. Na krótkim posiedzeniu nowy zarząd wyłonił  prezesa i zastępców.
W skład zarządu weszli:
Prezes:       Iwona Kobierecka
zastępca :   Przemysław Zakrzewski
zastępca:    Jacek Bielat
sekretarz:    Wojciech Świętochowski
skarbnik:      Tomasz Wójcik
członkowie:  Oleg Marczyszyn
                  Dawid Dobrowolski
                  Paweł  Węgielewski
                  Krzyszf  Marceluk

Burmistrz pan Bogdan Mościcki pogratulował wyboru nowym członkom zarządu. Stwierdził, że sprawowanie funkcji to nie tylko władza ale również odpowiedzialność za finanse.
Budżet klubu to około 35 tys. złotych Ja będę bacznie przyglądał się jak są wydawane pieniądze gminne - mówił między innymi

To co obecnie dzieje się w finansach klubu to prawdziwy dramat. Takiego bałaganu być nie może! odpowiadała nowa pani Prezes.
 
Na koniec pani prezes powiedziała : Teraz cały Wleń będzie mówił, że młodzi chcieli władzy to mają. Dlatego musimy pokazać,że damy sobie radę. Czeka nas bardzo ciężka praca. Musimy przejąć dokumentację  i  majątek  klubu uporządkować sprawy administracyjne i walczyć o jak najlepsze miejsce w grupie.


Przed nowym zarządem stanęło bardzo trudne zadanie: uporządkowanie spraw organizacyjnych, przejęcie i inwentaryzacja majątku klubu, uporządkowanie spraw finansowych a przede wszystkim wyciszenie emocji w klubie i wspólna praca „starych i młodych”, bo przecież: Pogoń Jest Tylko Jedna.


A.Jaśkiewicz