Kto na burmistrza?
Dodane przez j23 dnia Październik 05 2010 19:39:51
21 listopada wybierzemy nowego burmistrza. Do wczoraj mogły się rejestrować komitety wyborców. Do 22 października zostaną zgłoszone listy kandydatów na radnych, a do 27 października pełnomocnicy zarejestrowanych KWW mogą zgłaszać swoich kandydatów na ten urząd. Kto będzie startował w nadchodzących wyborach?

Rozszerzona zawartość newsa

Rok 2010 jest rokiem wyborczym. 21 listopada będziemy wybierali nowe władze . Od tego kto zostanie radnym, Kto zasiądzie na fotelu burmistrza, będzie zależało to, jak nasza gmina będzie się rozwijała przez następne cztery lata. Termin zgłaszania kandydatów na radnych upływa 22 października. Oficjalną listę kandydatów na burmistrza poznamy 27 października. Jednak o tym czyje nazwiska znajdą się na tej liście możemy po spekulować już dzisiaj.

Marcin FluderW poprzednich wyborach uzyskał 469 głosów (22.07%). Wcześniej radny niemal ostentacyjnie kontestujący ówczesnego burmistrza B Szeffsa. W drugiej turze poparł kandydaturę Bogdana Mościckiego, który już na jednej z pierwszych sesji zadeklarował, że powoła go na stanowisko swojego zastępcy. Wielokrotnie chwalony za kompetencje i pracowitość przez urzędującego burmistrza. W opinii mieszkańców głosowała na niego młodzież. Czy jeżeli wystartuje, zachowa swój dotychczasowy elektorat? Czy przez cztery lata sprawując realną władzę spełnił oczekiwania wyborców?

Bogdan Mościcki – w pierwszej turze poprzednich wyborów uzyskał 578 głosów (27,2%). Od blisko czterech lat sprawuje funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Wleń. Wielokrotnie deklarował, że jest menadżerem, który będzie realizował zadania stawiane mu przez Radę Miasta. Do sukcesów tej kadencji możne zaliczyć miedzy innymi: odbudowę zawalonego fragmentu murów zamku Lenno, budowę zbiornika wyrównawczego sieci wodociągowej Wlenia, budowę świetlicy w Marczowie, remont Centrum Kulturalno- Sportowego w Pilchowicach, budowę kanalizacji w Pilchowicach. W czasie tych czterech lat nie obyło się również bez wpadek. Niefortunna sprzedaż budynku Basztowej, której ruina straszy mieszkańców Wlenia i przyjezdnych, katastrofalny stan finansów Zakładu Gospodarki Komunalnej, którego zadłużenie mimo udzielonej pożyczki wciąż rośnie. Niewykorzystanie środków „unijnych” na remont wleńskiego Ośrodka Zdrowia, Brak przemyślanej strategii promocji gminy (Urodziny Gołębiarki przy Lecie Agatowym, Festiwalu Filmów Komediowych czy Kwisonaliach wydają się być zupełną amatorszczyzną).

Jak realizację programu wyborczego i cztery lata sprawowania urzędu ocenią wyborcy? Przekonamy się niebawem. Bogdan Mościcki będzie kandydował z listy „KWW Porozumienie Samorządowe”.

Stanisław Józef Mrówka – W poprzednich wyborach uzyskał 149 głosów głównie w okręgu obejmującym Strzyżowiec i Pilchowice. Obecnie przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego. Bierze udział w większości imprez odbywających się we Wleniu. Bywa na sesjach Rady Miasta i Gminy. Członek PSL. Jeżeli wystartuje to najprawdopodobniej z listy tej partii.

Bogusław Józef Szeffs- burmistrz poprzedniej kadencji. Obecnie zastępca burmistrza Nowogrodzca. W poprzednich wyborów uzyskał 593 głosy (27,91%) w pierwszej turze. W latach 1998- 2002 starosta Lwówecki. Niewątpliwie doświadczony „samorządowiec”. Przez ostatnie cztery lata nie brał udziału w życiu gminy. Startuje w tegorocznych wyborach z listy „KWW Łączy nas gmina Wleń”.

Artur Zych - W ostatnich wyborach uzyskał 180 głosów (8,47%). Starosta powiatu lwóweckiego obecnej kadencji. Ostatnie cztery lata to sporo inwestycji powiatu w infrastrukturę drogową na terenie Gminy Wleń. Nowa nawierzchnia drogi Łupki- Radomice, remont drogi Pilchowice – Radomice, remont mostu na Bobrze we Wleniu to wynik między innymi jego starań. Członek PiS. Doświadczenie, które zdobył na stanowisku starosty, dotychczasowe zaangażowanie w życie gminy to bardzo dobra pozycja wyjściowa do udziału w wyborach na urząd burmistrza. Będzie startował z listy „KWW Artura Zycha”.

Iwona Kobierecka - kandydatka niezależna nie związana z żadnym ugrupowaniem politycznym. Aktywnie uczestniczy w życiu gminy. Od trzech kadencji Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół im Świętej Jadwigi Śląskiej. Dała się poznać jako doskonały organizator o niespożytej energii. Między innymi z jej inicjatywy reaktywowano Uczniowski Klub Sportowy. Jest również inicjatorką programu nauki pływania dzieci szkolnych. Od czterech lat sprawuje urząd sołtysa. Sołectwo Modrzewie jedno z najmniejszych w gminie bierze aktywny udział w Programie Urzędu Marszałkowskiego Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Praktycznie bez wsparcia ze strony urzędu miasta odnosi sporo sukcesów. Między innymi za udział w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska Modrzewie otrzymało drugą nagrodę w kategorii Najpiękniejsza zagroda. Działalność Pani Iwony zupełnie ignorowana przez władze gminy została dostrzeżona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana Stanisława Lągawę i wyróżniona trzecim miejscem za Najlepszy start w Odnowie Wsi.

Startuje w wyborach z listy „KWW Iwony Kobiereckiej”.


Zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborcza Komitety Wyborcze Wyborców w gminie Wleń:

KWW Łączy nas gmina Wleń   pełnomocnik Kazimierz Pietruszka

KWW Wleń nasza przyszłość  pełnomocnik Tadeusz Gorlach

KWW Porozumienie Samorządowe Wleń pełnomocnik Bogusława Bieszczad

KWW Adama Szkut pełnomocnik Adam Szkut

KWW Razem dla gminy Wleń pełnomocnik Józef Leoniec

KWW Artura Zycha pełnomocnik Robert Zych

KWW Iwony Kobiereckiej pełnomocnik Danuta Anna Siwiak


A.Jaśkiewicz