OSP Wleń w KSRG!
Dodane przez Tobiasz dnia Luty 26 2010 08:09:53
OSP KSRG Wleń, tak od piątku nazywać się będzie Ochotnicza Straż Pożarna we Wleniu. 5 marca o godzinie 16:00 na rynku naszego miasta odbędzie się oficjalna ceremonia włączenia OSP Wleń do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Rozszerzona zawartość newsa
OSP KSRG Wleń, tak od piątku nazywać się będzie Ochotnicza Straż Pożarna we Wleniu. 5 marca o godzinie 16:00 na rynku naszego miasta odbędzie się oficjalna ceremonia włączenia OSP Wleń do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

OSP Wleń będzie trzecią jednostką w naszym powiecie należącą do KSRG, dołączy do jednostek z Mirska i Gryfowa.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1995 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym funkcjonuje:
- 515 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
- 3565 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- 5 zakładowych straży pożarnych,
- 2 zakładowe służby ratownicze,
- 11 szpitali, w tym 10 szpitali MSWiA w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
- 297 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.

Elementami systemu są m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Pogotowie ratunkowe,Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne.

źródło: własne, wikipedia