Wleń miasto monitorowane.
Dodane przez j23 dnia Grudzień 09 2008 17:25:30
Monitoring wizyjny to nie tylko kamery zainstalowane na rynku. Przede wszystkim to koncepcja wykorzystania systemu, oraz uwarunkowania prawne związane z rejestracją oraz wykorzystaniem obrazu z kamer. Gmina uruchamiając system musi podjąć decyzję, czy system będzie bezobsługowy, czy będzie posiadał centra nadzoru. Zdaniem specjalistów budowa systemu bezobsługowego, chociaż tańsza, przynosi o wiele gorsze rezultaty.
Rozszerzona zawartość newsa
Około dwa miesiące temu na rynku naszego miasta pojawiły się kamery monitoringu wizyjnego. Od kilku dni na znakach wjazdowych wiszą tabliczki informujące o monitorowaniu przestrzeni publicznej.

Monitoring wizyjny to nie tylko kamery zainstalowane na rynku.Przede wszystkim to koncepcja wykorzystania systemu, oraz uwarunkowania prawne związane z rejestracją oraz wykorzystaniem obrazu z kamer. Gmina uruchamiając system musi podjąć decyzję, czy system będzie bezobsługowy, czy będzie posiadał centra nadzoru. Zdaniem specjalistów budowa systemu bezobsługowego, chociaż tańsza, przynosi o wiele gorsze rezultaty.

W Polsce (również we Wleniu) dominują systemy reaktywne - kamery działają w trybie automatycznym, obraz z kamer nie jest obserwowany przez operatorów. Nagrania sprawdza się po zdarzeniu, jeżeli zgłoszą się ofiary. Prawdopodobieństwo, że obracająca się kamera nagra moment przestępstwa, sprawca skieruje twarz w stronę obiektywu, a natężenie światła pozwoli na identyfikację napastnika jest bardzo niskie. Najpoważniejszym problemem, który może kosztować życie lub zdrowie mieszkańców, jest brak reakcji Policji lub Straży Miejskiej. Funkcjonariusze zaczynają działać dopiero po zdarzeniu, co powoduje, że skuteczność systemów reaktywnych jest bardzo niska.

Kolejną ważną kwestią związaną z uwarunkowaniami prawnymi monitoringu wizyjnego jest zadbanie o właściwe gromadzenie i przechowywanie zapisów z kamer. W niektórych przypadkach zarejestrowane obrazy mogą stanowić dane osobowe. O danych osobowych w przypadku nagrań z monitoringu miejskiego mówimy wówczas, kiedy wizerunek znajdujących się na nich osób jest połączony z innymi elementami identyfikującymi osobę. Na przykład, gdy kamery zarejestrują sprawcę wykroczenia lub przestępstwa, a następnie zostanie on ujęty przez Policję, albo kiedy moment nagrania możemy połączyć z zeznaniami świadków, którzy widzieli zajście. Kolejny przykład to sytuacja, gdy na zapisie wideo znajduje się numer tablicy rejestracyjnej samochodu, którym poruszała się osoba. W takich przypadkach organy odpowiedzialne za gromadzenie i przechowywanie zapisów z kamer muszą stosować się wprost do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. W miejscach będących pod nadzorem kamer wideo powinny pojawić się tabliczki informujące o obecności takich urządzeń.

Montując Kamery należy mieć na uwadze prawo własności nieruchomości, na których instalowane mają być telewizyjne systemy nadzoru, a także terenów przyległych. Samowolne zainstalowanie urządzeń wizyjnych na terenach należących do osób trzecich albo zainstalowanie ich w taki sposób, że nadzór będzie obejmował tereny przyległe do obszaru monitorowanego, może zostać uznane za naruszenie prawa własności, jak również prawa do prywatności Właściciel nieruchomości, który nie zgodził się na instalację na swoim terenie kamer, ani na to, aby ich praca obejmowała tę nieruchomość, może wystąpić w trybie art. 222 kodeksu cywilnego z roszczeniem o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

- Z kolei osoby, których prawo do prywatności zastało naruszone wskutek monitorowania, mogą wystąpić, w trybie art. 24 par. 1 k.c., z roszczeniem o zaniechanie bezprawnego działania. Mają one również prawo żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.

 Monitoring wizyjny połączony ze skuteczną reakcją na łamanie przepisów prawa pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach wprowadzenie monitoringu nie wpływa w sposób znaczący na obniżenie przestępczości w skali całego miasta. Zdarza się bowiem, że następuje zjawisko spychania zjawisk patologicznych w strefy nie podlegające monitorowaniu.
 
Na podstawie: ,,Jak zorganizować system monitoringu miejskiego" Gazeta Prawna