Wyroundupujemy okolicę całą i zabijemy zielone
Dodane przez j23 dnia Maj 06 2018 10:26:22
Za oknami zrobiło się zielono. Drzewa wypuściły liście, zaczęły rosnąć kwiaty, zboża, zielenieje i wzrasta trawa, która to spędza sen z oczu zarządcom i firmom zobowiązanym od utrzymania czystości. Jak tu spać spokojnie, kiedy przy drogach, na ścieżkach rowerowych,  chodnikach, … niemal wszędzie wokół wyrasta zielone!
Rozszerzona zawartość newsa

Wyroundupujemy okolicę całą i zabijemy zielone


W połowie kwietnia za oknami zrobiło się zielono. Drzewa wypuściły liście, zaczęły rosnąć kwiaty, zboża, zielenieje i wzrasta trawa, która to spędza sen z oczu zarządcom i firmom zobowiązanym od utrzymania czystości. Jak tu spać spokojnie, kiedy przy drogach, na ścieżkach rowerowych,  chodnikach, … niemal wszędzie wokół wyrasta zielone!

Z pomocą „strudzonym” w latach 80-tych przyszli producenci herbicydów. Wreszcie powstano „coś” co zabija „zielsko”. Bez kosy, bez kopania motyką, bez schylania się i wyrywania każdego z chwastów, teraz kupujemy flaszeczkę, mały opryskiwacz i fiu… zielska nie ma. Wprawdzie odrośnie za parę miesięcy, ale my znowu zrobimy fiu… i po sprawie. Jakie to proste, prawda?

I tak od początku wiosny, do końca lata hektolitrami herbicydów spryskujemy wszystko, co nam przeszkadza nie zważając przy tym na nic i na nikogo. Takie sytuacje są teraz na porządku dziennym. Do redakcji napływają zgłoszenia od poirytowanych mieszkańców, którzy skarżą się czy to na sąsiadów, czy na biegające po ścieżkach „spółki”, które z umiłowaniem pryskają wszystko co zielone, a przy okazji i całą okolicę potrafią „nawilżać”. Często bez wiedzy w zakresie stosowanie herbicydów panowie z pojemnikami na plecach i dyszą w dłoni, niczym średniowieczni rycerze przemierzają okolicę w poszukiwaniu „zielonego wroga”.

Nikt nie zwraca uwagi na szkodliwość i ewentualne skutki takiego działania, tym bardziej, że zaraz po oprysku nie jesteśmy w stanie dostrzec skażenia. Pryskającym ono ponoć nie przeszkadza, a pozostali dopiero po tygodniu od oprysku zobaczą pożółknięte liście i będą się zastanawiali kto to zrobił oraz czy oni mieli styczność z tym czymś co zabiło zieleń.

Aktualnie w Polsce jest zarejestrowanych ponad 20 środków ochrony roślin zawierających w nazwie słowo „Roundup” (i ponad 110 na bazie substancji czynnej glifosat). Wśród zarejestrowanych środków znajdują się preparaty dopuszczone do użytku na terenach nieużytkowanych rolniczo (m.in. pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk). Wbrew pozorom i popularności stosowania np. Roundup-u sprawa nie jest taka prosta, o czym przekonuje nas Pan Grzegorz Gorzała - główny specjalista z Biura Ochrony Roślin i Techniki Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie:

Środki ochrony roślin można stosować tylko, jeżeli są dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Wykaz zarejestrowanych środków ochrony roślin znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin należy je stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.

Podczas wykonywania zabiegu środkami ochrony roślin, należy szczególną uwagę zwrócić na warunki atmosferyczne, a więc siłę wiatru, temperaturę i wilgotność. Najlepsza temperatura podczas zabiegu to zazwyczaj nie więcej niż 20°C w dzień i nie mniej niż 1°C następnej nocy po zabiegu. Prędkość wiatru nie powinna z kolei przekraczać 3 m/s, a wilgotność powietrza powinna wahać się od 50 do 90 proc. Tu zalecenia niektórych z producentów herbicydów mogą się nieco od siebie różnić. Warto więc przed zabiegiem dokładnie przeczytać ulotkę.

Zakres i warunki stosowania poszczególnych preparatów są szczegółowo określone w etykietach środków ochrony roślin. W etykietach znajdują się również informacje dotyczące warunków bezpiecznego stosowania tj. środki ostrożności dla osób stosujących, środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego oraz okresy prewencji i karencji. Etykiety wszystkich zarejestrowanych środków ochrony roślin
Minister Rolnictwa publikuje na stronie internetowej
 
Dodatkowo użytkownicy środków ochrony roślin muszą przestrzegać przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz.U z 2014 r. poz. 516) tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów
. -  wyjaśnia Grzegorz Gorzała.

Warto pamiętać, iż osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie szkolenia potwierdzone aktualnym, na czas wykonywania zabiegów, zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów.

Na posiadaczach opryskiwaczy ciąży również obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu (wyłączone z obowiązkowych badań są opryskiwacze ręczne i plecakowe o zbiorniku mniejszym niż 30 litrów).

Ustawa o środkach ochrony roślin za nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin przewiduje sankcje karne w postaci kary grzywny.

Co ciekawe, większość stosujących Roundup i jemu pochodne podkreśla, że preparat nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt i ludzi, jednak próżno szukać takiego fachowca, który bez mrugnięcia okiem sam zdecydowałby się spożyć ten herbicyd. Różne badania pokazują że z tą nieszkodliwością może być różnie.