Gminne place zabaw
Dodane przez j23 dnia Maj 01 2018 09:03:45
W dniu 25 kwietnia 2018 roku członkowie Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu dokonali przeglądu placów zabaw na terenie gminy Wleń.

Radny Marek Krzysztof Dral - W mojej ocenie cztery place zabaw wymagają podjęcia niezwłocznych działań, są to oba place zabaw we Wleniu oraz place w Łupkach i Pilchowicach.

Rozszerzona zawartość newsa
W dniu 25 kwietnia 2018 roku członkowie Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu w składzie: Zofia Bielat, Marzena Wesołowska, Wiesława Białucka i Marek Dral w ramach planu pracy Komisji dokonali przeglądu placów zabaw na terenie gminy Wleń. Tu warto dodać, iż w poprzednich latach Komisja dokonała sprawdzenia m.in.: stanu boisk sportowych, świetlic, czy bibliotek.

 W środowe popołudnie członkowie Komisji wizytowali następujące place zabaw: Wleń – Skwer Gołębiarki i plac przyszkolny oraz place zabaw w sołectwach: Łupki, Marczów, Bystrzyca, Nielestno, Pilchowice (plac przyszkolny), Radomice, Strzyżowiec i siłownię zewnętrzną w sołectwie Przeździedza.

 Z przeglądu sporządzony zostanie zawierający wnioski i zalecenia protokół pokontrolny, który na następnym posiedzeniu Komisja przedstawi Radzie Gminy i Burmistrzowi.

Radny Marek Krzysztof Dral - W mojej ocenie cztery place zabaw wymagają podjęcia niezwłocznych działań, są to oba place zabaw we Wleniu oraz place w Łupkach i Pilchowicach.

Skwer Gołębiarki jest zaniedbany. Wymaga, co najmniej konserwacji urządzeń zabawowych oraz ławo-stołów i poprawy stanu nawierzchni oraz piaskownicy (wymiana piasku).
Na placu przyszkolnym (Zespołu Szkół) należy zamontować wysokiej rozdzielczości kamery, które zapobiegną jego dewastacji.

W Łupkach plac jest zaniedbany. Pilnie wymiany na bezpieczną wymaga nawierzchnia, która obecnie jest z tłucznia.


Natomiast w najgorszym stanie technicznym jest plac zabaw w Pilchowicach. Jego urządzenia są zniszczone, również otoczenie nie zachęca do zabawy. Nawierzchnia wymaga uzupełniania, a ławki wymiany elementów drewnianych. Tu warto podkreślić, iż plac ten w znacznym stopniu służy dzieciom szkolnym i przedszkolnym.


A.Jaśkiewicz