Rozbiórki budynku restauracji Basztowej jeszcze długo nie będzie.
Dodane przez j23 dnia Kwiecień 25 2018 20:14:33
Na profilu  FB gminy Wleń  pojawiła się informacja sugerująca, że gmina przystąpi do rozbiórki budynku w którym mieściła się restauracja Basztowa. Byłaby to bardzo dobra wiadomość gdyby była prawdziwa, a niestety nie jest.  Rozbiórki kamienicy tak szybko nie będzie!  Co więcej żadne dostępne na stronie BIP Gminy Wleń dokumenty nie wskazują, że miałaby nastąpić w najbliższych miesiącach.
Rozszerzona zawartość newsa
Na profilu  FB gminy Wleń  pojawiła się informacja sugerująca, że gmina przystąpi do rozbiórki budynku w którym mieściła się restauracja Basztowa. Byłaby to bardzo dobra wiadomość gdyby była prawdziwa, a niestety nie jest.  Rozbiórki kamienicy tak szybko nie będzie!  Co więcej żadne dostępne na stronie BIP Gminy Wleń dokumenty nie wskazują, że miałaby nastąpić w najbliższych miesiącach.

Rozebrana zostanie nie „Basztowa”  ale  jej zaplecze  w którym mieściło się kino Jutrzenka.
Na ostatniej sesji  radny Marek Dral pytał burmistrza o  pozwolenia do rozpoczęcia rozbiórki. Burmistrza A. Zych zapewnił, że wszystkie niezbędne dokumenty są w posiadaniu gminy.

Problem w tym, że urząd otrzymał pozwolenie  na etap pierwszy prac obejmujący jedynie „rozbiórkę zdewastowanych części budynku z dachem płaskim”   dokładnie zostało to sprecyzowane w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 „Udzielam pozwolenia gminie Wleń  na rozbiórkę budynku usługowego wielofunkcyjnego (pozostałe elementy dawnego kina etap pierwszy (…) Rozbiórka etapu pierwszego dotyczy tylko budynków z dachami płaskimi na zapleczu budynku głównego”. Czytany w dokumencie DWKZ.

 Kamienica  z frontem od strony Placu Bohaterów Nysy  powszechnie nazywana przez mieszkańców Wlenia „Basztową” lub „Niebieskim Domem” będzie rozbierana w etapie drugim. Jednak, aby przystąpić do prac będą musiały zostać spełnione określone warunki.

Etap ten można wykonać dopiero po wykonaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę projektem budowlanym modernizującym istniejącą część. Wymóg ten podyktowany jest możliwością zawalenia się przyległych do budynku sąsiadujących budynków mieszkalnych przy Placu Bohaterów Nysy 2 i 6,  a także wymogami stawianymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opisanymi w decyzji 2465/17 z dnia 28.12.2017 r.” Po za tym jak czytamy w dokumentacji  podstawowym warunkiem przystąpienia do prac drugiego etapu jest wykonanie projektu budowlanego zabezpieczenia ścian budynków przyległych. Kłopot polega na tym, że tej dokumentacji (na bip UMiG) jak na razie nie ma.

Co zatem z budynkiem w którym mieściła się restauracja Basztowa? Zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na tym etapie obiekt nie tylko nie będzie rozbierany ale gmina ma obowiązek „ Budynek zabytkowy dawny hotel  zabezpieczyć przed dalszą destrukcją  i dewastacją poprzez uszczelnienie dachu, zabezpieczenie attyki i ściany frontowej”

Podsumowując. Z dostępnych dokumentów wynika, że gmina prawdopodobnie jeszcze długo nie przystąpi do rozbiórki kamienicy w którym mieściła się restauracja Basztowa. Pozwolenie na rozbiórkę posiadane przez Urząd Gminy  dotyczy jedynie zaplecza budynku 3-5 czyli dawnego kina Jutrzenka. W mojej ocenie z dokumentacji wynika, że aby przystąpić do rozbiórki słynnego już Niebieskiego Domu należy najpierw wykonać projekt przebudowy budynku, projekt zabezpieczenia ścian budynków sąsiednich a następnie  uzyskać pozwolenie na budowę.

Na razie zgodnie z decyzją konserwatora zabytków Gmina ma obowiązek zabezpieczyć kamienicę przed dalszą dewastacją, a to zupełnie coś innego niż rozbiórka.


KAMIENICA W KTÓREJ MIEŚCIŁA SIĘ RESTAURACJA "BASZTOWA"
NA ROZBIÓRKĘ TEGO BUDYNKU GMINA NIE DOSTAŁA POZWOLENIA
W MOJEJ OCENIE INFORMACJA MOŻE SUGEROWAĆ, ŻE ZOSTANIE ROZBIERANA KAMIENICA Z FASADĄ OD STRONY RYNKU

POZWOLENIE DOTYCZY JEDYNIE ROZBIÓRKI ZAPLECZA BUDYNKU, DAWNEGO KINA JUTRZENKA


KLIKNIJ I POWIĘKSZ
 
DECYZJA WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW DOKŁADNIE PRECYZUJĄCA NA JAKIE OBIEKTY WYDANO POZWOLENIE ROZBIÓRKIAndrzej Jaśkiewicz