Wyrok w sprawie radnego.
Dodane przez j23 dnia Marzec 22 2018 20:40:08
Jest wyrok w sprawie radnego z gminy Wleń podejrzanego o złożenie nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego.
Wyrok w tej sparwie zapadł 7 lutego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.


Rozszerzona zawartość newsa
Jest wyrok w sprawie radnego z gminy Wleń podejrzanego o złożenie nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego.

Oświadczenia lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub objęcie albo wykonywanie funkcji. W przypadku kandydatów na radnych oświadczenie należy złożyć w chwili zgłaszania kandydata wraz z innymi wymaganymi dokumentami, np. pisemną zgodą na kandydowanie. Obowiązek ten spoczywa na wszystkich osobach urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Radny B. w złożonym dokumencie oświadczył, że nie był współpracownikiem ani nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa

W  lipcu ubiegłego roku prokurator Edyta Karolak, p.o. Dyrektora Biura Lustracyjnego IPN-KŚZpNP  informowała, że – „[W] zasobie Biura Lustracyjnego IPN znajduje się oświadczenie lustracyjne /… …/ złożone z datą 19.09.2014 r. w związku z ubieganiem się o mandat radnego.
Wymieniona osoba po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 t.j) oświadczyła, że nie pracowała, nie pełniła służby ani nie była współpracownikiem, w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy.

Po przeprowadzeniu  weryfikacji oświadczenia lustracyjnego radnego B. w związku z podejrzeniem o podanie nieprawdy spawa została skierowana do sądu.

Wyrok w tej spawie zapadł 7 lutego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu który orzekł orzekł, że Z. B. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie sporządzone w dniu 19 września 2014 roku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów.
 W związku z powyższym, na podstawie art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów orzekł w stosunku do Z. B. utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 3 (trzech) lat oraz na podstawie art. 21a ust. 2b ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów orzekł w stosunku do Z. B. zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61 powołanej wyżej ustawy na okres 3 (trzech) lat.
 Ponadto Z.B. został zwolniony od kosztów procesu, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.
Wyrok nie jest prawomocny, wpłynęła apelacja.

Marek Dral
Andrzej Jaśkiewicz