Przebudowa Skweru przy Stachowicza i "betonowa" promenada przy Jana Kazimierza
Dodane przez j23 dnia Luty 25 2018 12:19:46
Trwa rewitalizacja skweru przy ulicy Stachowicza orza budowa "betonowej" promenady wzdłuż drogi przy ulicy Jana Kazimierza.

Radna Agata Hołdowicz – Skwerek, który przez lata zaniedbań i niespełniania swojej roli ulegał stopniowej degradacji, ma szansę stać się w końcu  parkiem w pełnym słowa tego znaczeniu.

Radny Marek Dral
–  Żałuję, iż realizowany obecnie projekt jest tak minimalistyczny i zawiera tak dużo betonu. Nie tak to miało wyglądać! No cóż. Najwidoczniej burmistrzowi Zychowi ażurowe płyty betonowe pasują do koncepcji deptaku, który miał być wizytówką naszego miasta.


Rozszerzona zawartość newsa
Trwa przebudowa skwerku przy ulicy Stachowicza.  Można powiedzieć, że jest to ogromny sukces radnej Agaty Hołdowicz. Pani radna niemal od początku kadencji z ogromną determinacją zabiegała o uporządkowanie i udostępnienie tego miejsca mieszkańcom.  

Radna Miasta i Gminy Wleń Agata Hołdowicz -
Ład przestrzenny oraz zieleń miejska są składowymi wizerunku gminy. Wymienione zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym jako zadania własne gminy dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Temat jest dla mnie ważny, co wielokrotnie podkreślałam m. in.  poprzez składanie odpowiednich wniosków do budżetów na 2016-2018 o wprowadzenie zadań własnych czy też wniosków radnej.
Tym bardziej cieszy fakt, że w zakresie parku przy ul. Michała Stachowicza oraz Ogrodowej ruszyły prace.

Teren, który przez lata zaniedbań i niespełniania swojej roli ulegał stopniowej degradacji, ma szansę stać się w końcu  parkiem w pełnym słowa tego znaczeniu. Zostanie przywrócona jego podstawowa funkcja – miejsce wypoczynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że Wleń nie posiada w pełni funkcjonującego parku.

W dokumentacji przetargowej nie odnalazłam jednak zapisów o odwodnieniu, oświetleniu parkowym oraz monitoringu wizyjnym.
W sferze realizacji zadań na przyszłość pozostaje nadal połączenie elementów parkowo-wodnych np. budowa fontanny z podświetlanym obrazem wodnym na każdym z czterech boków kwadratu, uruchamianym z przerwami umożliwiającymi wejście do środka fontanny.

Mam nadzieję, że Wykonawca rzetelnie i zgodnie z założeniami wykona przedmiotową inwestycję a ze strony Zamawiającego zostanie zachowany odpowiedni nadzór i rzetelny odbiór prac.Jednocześnie trwa budowa miejsc parkingowych oraz chodnika przy ulicy Jana Kazimierza. Na odcinku około 200 m (pomiędzy stadionem, a parkiem Sanatorium) powstaną miejsca parkingowe o powierzchni  211 m2  utwardzone płytami betonowymi, oraz chodnika  z kostki betonowej o powierzchni 660 m2. Wzdłuż chodnika zostały zaprojektowane  ławki wykonane również z betonu. Całość będzie oświetlona latarniami typu ulicznego. Projekt nie przewiduje nowych nasadzeń zieleni. Łączna powierzchnia chodników i parkingów to około 871m2 .


 Od wielu lat o uporządkowanie tego fragmentu ulicy wraz z przyległym  do niej terenem zielonym domagał się od władz radny Marek Dral.  Radny aktywnie brał udział w pracach koncepcyjnych, których celem było wypracowanie takich założeń do projektu, aby to miejsce stało się wizytówką miasta. Niestety realizowany przez urząd  projekt znacznie odbiega od oczekiwań radnego, szczególnie jeżeli chodzi o zieleń.

Radny Miasta i Gminy Marek Dral: O możliwości współpracy nad zagospodarowaniem zaniedbanego terenu przy ulicy Jana Kazimierza we Wleniu już u schyłku 2014 roku rozmawiałam z Panią dr Katarzyną Przybyłą wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wówczas wspólnie stwierdziliśmy, iż współpraca i wykonanie przez studentów z Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego koncepcji zagospodarowania tego terenu to bardzo dobry pomysł. O pomyśle i prowadzonych rozmowach pisałem na stronach wleninfo.pl w artykule pt. ”Promenada na Jana Kazimierza?”

Do pomysłu z czasem przychylił się burmistrz Zych. Od pomysłu przeszliśmy do wizyty na UP we Wrocławiu i spotkaniu się z Panią dr hab. arch. inż. Eleonorą Gonda – Soroczyńską, która również przystała na propozycję współpracy. W marcu podpisano umowę.
W kwietniu studenci przyjechali do Wlenia. Podczas wizyty oprowadziłem ich m.in. po mieście i pokazałem miejsca, których koncepcję zagospodarowania będą mieli wykonać. O wizycie studentów pisałem tu: http://lwowecki.info/pl/a/1891/studenci-stworza-koncepcje-zagospodarowania-przestrzennego.html

Po kolejnych kilku tygodniach studenci w ramach Konkursu przedstawili wiele ciekawych projektów zagospodarowania m.in. terenu przy ulicy Jana Kazimierza. W każdym z tych projektów widać było młodego ducha oraz nowoczesność połączoną z tradycją. Wśród propozycji były m.in. tarasy widokowe, altany, rozlokowane na całym pasie przy rzece urządzenia siłowni, czy tak oczywiste ławki, lampy, kosze na śmieci oraz bardzo dużo zieleni – kwiatów, krzewów i drzewek. Projekty te były nowoczesne, praktyczne, ale nawiązywały do historii i stylu naszego miasteczka - komponowały się z otoczeniem.

Podczas Dni Wlenia 2015 roku burmistrz Zych podziękował uczestnikom konkursu i wręczył im nagrody. Jednak do dziś prace studentów nie zostały wyeksponowane.
Projekt, który dziś jest realizowany znacząco odbiega od koncepcji studentów!


 
Żałuję, iż realizowany obecnie projekt jest tak minimalistyczny i zawiera tak dużo betonu. Nie tak to miało wyglądać! No cóż. Najwidoczniej burmistrzowi Zychowi ażurowe płyty betonowe pasują do koncepcji deptaku, który miał być wizytówką naszego miasta.
Żywię głęboką nadzieję, iż nowy burmistrz pochyli się jeszcze raz nad zagospodarowaniem tego uroczego miejsca, przeprowadzi konsultacje społeczne, zapyta mieszkańców o potrzeby, a być może wróci do pomysłów studentów.
Nie sposób zostawić to zdjęcie bez komentarza. Zabieranie drzewom przestrzeni niezbędnej do wzrostu i życia, doprowadzanie krawężnika do samego pnia jest po prostu zwykła głupotą. Za kilka lat korzenie uszkodzą  nawierzchnię parkingu, o ile drzewo przetrwa taką brutalną ingerencję w system korzeniowy i będzie to doskonały powód do jego wycięcia.

http://archiwum.wleninfo.pl/news1.php?readmore=1360
http://lwowecki.info/pl/a/1891/studenci-stworza-koncepcje-zagospodarowania-przestrzennego.html
https://katgp.wordpress.com/2015/07/03/rozstrzygniecie-konkursu-na-opracowanie-koncepcji-zagospodarowania-terenu-we-wleniu/


A.Jaśkiewicz