Co dalej z wnioskiem mieszkańców w sprawie cen wody?
Dodane przez j23 dnia Luty 19 2018 19:15:37
Pod koniec Listopada do Urzędu Miasta i Gminy wpłynął wniosek mieszkańców Wlenia w sprawie cen wody.
My niżej podpisani mieszkańcy gminy Wleń wnosimy o zabezpieczanie w budżecie na 2018 rok środków na zwiększenie dopłat do cen wody oraz odprowadzania ścieków, tak aby koszty ponoszone przez mieszkańców wróciły do poziomu sprzed 1 lipca 2017 roku.  Czytamy w treści dokumentu.

Wniosek mieszkańców mimo że nie został uwzględniony przy konstruowaniu budżetu stał  jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Rady Miasta i Gminy w 14  grudnia ubiegłego roku.

Rozszerzona zawartość newsa
Pod koniec Listopada do Urzędu Miasta i Gminy wpłynął wniosek mieszkańców Wlenia w sprawie cen wody.
My niżej podpisani mieszkańcy gminy Wleń wnosimy o zabezpieczanie w budżecie na 2018 rok środków na zwiększenie dopłat do cen wody oraz odprowadzania ścieków, tak aby koszty ponoszone przez mieszkańców wróciły do poziomu sprzed 1 lipca 2017 roku.  Czytamy w treści dokumentu.

Wniosek mieszkańców mimo że nie został uwzględniony przy konstruowaniu budżetu stał  jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Rady Miasta i Gminy w 14  grudnia ubiegłego roku.


Wniosek tak późno trafił do radnych ponieważ jak twierdził  A.Zych -  pod różnym nazwiskami były te same podpisy w związku z tym wezwałem panią która je zbierała do uzupełnienia i poprawienia podpisów.

Decyzję o dalszym postępowaniu nad wnioskiem burmistrz pozostawił radnym.
Jednocześnie radny Zbigniew Berdzik zaproponował wprowadzenie dopłat dla wszystkich mieszkańców gminy w tym również tych którzy nie są objęci systemem kanalizacji wodociągów.  Oba wnioski  Przewodnicząca Rady skierowała do komisji.  

O to, na jakim etapie znajduje się prace nad złożonymi przez mieszkańców oraz radnego  zapytałem  Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów panią Agatę Hołdowicz.
 
 - Temat jest mi znany.  Pisze w odpowiedzi pani Hołdowicz - Był poruszany na sesji w dniu 14.12.2017. Jednakże do dnia dzisiejszego formalnie wniosek nie został skierowany do prac Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Niezwłocznie po wpłynięciu ww. wniosku podjęte zostaną stosowne działania.
 
Wniosek Radnego Zbigniewa Berdzika – Zastępcy Przewodniczącego Rady będącego jednocześnie członkiem Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,  został złożony na Sesji w dniu 14.12.2017 i dotyczył równego traktowania  wszystkich mieszkańców Gminy Wleń w przedmiotowym zakresie.  Na posiedzeniu Komisji w dniu 27.12.2017 Radny Zbigniew Berdzik przedstawił propozycje  realizacji swojego wniosku. Temat zostanie poddany dalszym analizom i konsultacjom.

Od momentu złożenia wniosku upływa trzeci miesiąc i jak widać na razie niewiele się w tej sprawie dzieje.
A.Jaśkiewicz