Czy radny skłamał w oświadczeniu lustracyjnym?
Dodane przez j23 dnia Styczeń 24 2018 08:54:20
Sąd Okręgowy we Wrocławiu bada sprawę jednego z radnych, który w oświadczeniu lustracyjnym oświadczył, iż nie pracował, nie pełnił służby, ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, a jednak jego nazwisko znalazło się na liście IPN-u.
Rozszerzona zawartość newsa
Czy radny skłamał w oświadczeniu lustracyjnym?


Sąd Okręgowy we Wrocławiu bada sprawę jednego z radnych, który w oświadczeniu lustracyjnym oświadczył, iż nie pracował, nie pełnił służby, ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, a jednak jego nazwisko znalazło się na liście IPN-u.

Prokurator Edyta Karolak, p.o. Dyrektora Biura Lustracyjnego IPN-KŚZpNP w lipcu ubiegłego roku pisze – „[W] zasobie Biura Lustracyjnego IPN znajduje się oświadczenie lustracyjne /… …/ złożone z datą 19.09.2014 r. w związku z ubieganiem się o mandat radnego.
Wymieniona osoba po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 t.j) oświadczyła, że nie pracowała, nie pełniła służby ani nie była współpracownikiem, w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy.

Informuję, iż do dnia 07.07.2017 r. nie wszczęto czynności sprawdzających prawdziwość złożonego oświadczenia lustracyjnego”.

Co ciekawe nazwisko osoby sprawującej mandat radnego Rady Miasta i Gminy Wleń wypłynęło z bolesławieckiego środowiska. Do lipca ubiegłego roku, mimo ogólnodostępnych list, w których widniały dane tej osoby, IPN nie weryfikował kwestii ewentualnej współpracy ani prawdziwości złożonego oświadczenia. Teraz sprawa ma już swoje miejsce w sądzie.
 
prok. Elżbieta Kozłowska- Włodarek, Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN we Wrocławiu. „Oddziałowe Biuro Lustracyjne prowadziło postępowanie w sprawie weryfikacji oświadczenia lustracyjnego /… …/ .
W dniu 12.12.2017 roku został skierowany wniosek do Sądu Okręgowego we Wrocławiu o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec w/w osoby i zostało ono wszczęte w dniu 22.12.2017 r. Obecnie gospodarzem sprawy jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu …”


Pierwsza rozprawa odbyła się we wtorek, 23 stycznia br. – informuje Joanna Podwin z Sądu Okręgowego we Wrocławiu.


Prawo:
Osoba uznana prawomocnie przez sądy za kłamcę lustracyjnego traci pełnioną funkcję publiczną i na czas od 3 do 10 lat nie może sprawować urzędów publicznych i kandydować w wyborach.

Lwowecki. info
wleninfo