Wleńskie kotki.
Dodane przez j23 dnia Październik 30 2017 19:19:34
Zasady opieki nad zwierzętami normalizuje ustawa o ochronie zwierząt, której artykuł pierwszy mówi bardzo wyraźnie: "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.".
 Jak opieka nad bezdomnymi zwierzętami odbywa się w gminie Wleń?
Jak twierdzi burmistrz Artur Zych gmina nie ma obowiązku dokarmiania bezdomnych kotów, mimo, że sąsiednie gminy realizują takie programy.

Rozszerzona zawartość newsa
Dobro zwierząt od zawsze leży mi na sercu, wszystkich, ale ponieważ sama mam dwa koty, więc o kotach tu będzie. Psom jakoś łatwiej, a bezpańskie koty nie obchodzą nikogo. Kilka razy udało mi się znaleźć im domy (siła Facebooka), ale od kilku miesięcy zauważyłam taki wysyp bezdomnych kotów, że sytuacja zaczyna mnie niepokoić. Oczywiście dokarmiam te, które przychodzą pod okno, ale nie tędy droga. - Pisze do redakcji wleninfo jedna z mieszkanek Wlenia.

Wbrew pozorom nie jest to problem błahy. Zasady opieki nad zwierzętami normalizuje ustawa o ochronie zwierząt, której artykuł pierwszy mówi bardzo wyraźnie: "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.".  Na tej podstawie samorządy lokalne w tym również gmina Wleń przyjmują programy ochrony nad zwierzętami bezdomnymi.

Większość gmin w Polsce realizuje je prowadząc akcje dokarmiania, opieki weterynaryjnej i sterylizacji wolno żyjących kotów. Takie zabiegi utrzymują populację zwierząt na w miarę stabilnym poziomie. Zmniejszają również wydatki samorządu na ich opiekę w dłuższej perspektywie czasowej.
Programy tego typu są przeprowadzane w Jeleniej Górze, pobliskim Lubomierzu i Lwówku Śląskim

Jak wygląda realizacja  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w gminie Wleń, w tym działania gminy w zakresie opieki weterynaryjnej, dokarmiania i sterylizacji bezdomnych kotów?

Takie pytanie zadałem Burmistrzowi Arturowi Zych

W odpowiedzi czytamy, że gmina do dnia udzielenia odpowiedzi poniosła następujące wydatki:
Opłata za usługę weterynaryjną związaną z adopcją bezdomnej suki
Opłata za odbiór, transport i utylizację znalezionych psów.
Opłata za odłowienie transport i obligatoryjną sterylizację bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska. Łączna ilość odebranych zwierząt przez schronisko suki i psy – 3, koty i kotki – 4.

Z wyjaśnień burmistrza wynika, że Gmina Wleń do tej pory nie w pełni realizowała przyjęty przez Radę Miasta Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi. W związku z tym poprosiłem radnego Marka Drala o dodatkowe pytania w tym zakresie na komisji rady.

Radny Marek Dral - Panie burmistrza dlaczego w roku 2O17 nie przeprowadzono sterylizacji bezdomnych kotów?

Przewodnicząca RMiG Wleń Katarzyna Kotołowska – Przeprowadzono

Burmistrz Artur Zych – To jest nieprawda, poza tym wszystkich mieszkańców informujemy, że koty można oddać do schroniska w Przylasku. A dlaczego tak jest odpowiem w prosty sposób. Mieliśmy taki przypadek, że jedna z osób próbowała wyłudzić od nas pieniądze na sterylizację swojego własnego kota. Proszę mi powiedzieć w jaki sposób udowodnić, że to nie jest kot który jest czyjąś własnością będziemy dotować w ten sposób mieszkańców którzy wymyślili sobie sposób na przekręt dlatego też proszę bardzo. Każdy kot który jest może zostać oddany do schroniska w Przylasku.


Radny Dral – Dlaczego w 2017 roku nie zabezpieczono karmy dla bezdomnych zwierząt?

Burmistrz Artur Zych – Dlatego, że nie ma takiego obowiązku żeby dokarmiać bezdomne koty(...) Są takie gminy które to robią. Mnie po prostu nie wpadło by to do głowy. 

W marcu 2017 roku na wniosek burmistrza Artura Zycha rada Miasta i Gminy Wleń przyjęła program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi.
W punkcie dotyczącym wolno żyjących kotów możemy przeczytać:

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie
§6. Wolno żyjące na terenie Gminy Wleń koty podlegają opiece Gminy.
§7. Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywać się będzie poprzez    zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
§8. Wydawanie karmy odbywać się będzie w wyznaczonym terminie, uzgodnionym z zainteresowanymi osobami i będzie ewidencjonowane.
§9. Ograniczanie populacji bezdomnych kotów prowadzone będzie poprzez zlecanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń zabiegów sterylizacji i kastracji oraz usypianie ślepych miotów przez uprawniony do tego podmiot, wymieniony w § 10.

Czytając dokumenty i słuchając wypowiedzi władz gminy można dojść do wniosku, że nasi włodarze liczą na to, że problem rozwiąże się sam, a bezdomne zwierzęta pozbawione opieki wyemigrują do do ludzi którzy mają dla nich więcej empatii.


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wleń
NAGRANIE AUDIO Z KOMISJI RADY MIASTA WE WLENIU
ANDRZEJ JAŚKIEWICZ