Już od lipca wyższe ceny wody i ścieków?!
Dodane przez j23 dnia Maj 24 2017 20:01:27
Najprawdopodobniej już od lipca więcej zapłacimy za wodę i odprowadzanie ścieków. Prezes IZER  na najbliższej sesji przedstawi radzie nowe taryfy cen wody i odprowadzania ścieków.
Na pewno wzrośnie opłata abonamentowa - mówi pan Wiesław Gierus.

Z ewentualnymi podwyżkami nie zgadza się radny Marek Dral 

- Skoro Gminę stać na podwyżkę pensji dla burmistrza Zycha, to stać również na takie dopłaty do wody, które zniwelują wzrost jej cen.Rozszerzona zawartość newsa
 Najprawdopodobniej już od lipca więcej zapłacimy za wodę i ścieki. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem  prezes IZER pan Wiesław Gierus na najbliższej sesji przedstawi Radzie Miasta nowe, wyższe taryfy cen wody i odbioru ścieków.

Zdaniem prezesa wzrastają koszty i podwyżki są nieuniknione. - Na pewno zmieni się opłata abonamentowa która obecnie nie pokrywa nawet wydatków na korespondencję - mówi Wiesław Gierus. Jak wyjaśnia największe koszty dla operatora generuje niewłaściwy sposób eksploatacji sieci kanalizacyjnej przez mieszkańców Pilchowic i Nielestna na który spółka nie ma wpływu.
Jedyna szansa na obniżenie kosztów to zwiększenie produkcji i sprzedaży jednak przy obecnej sytuacji demograficznej na to się nie zanosi - dodaje prezes.

 Jednocześnie, jak wyjaśnia,  jedna trzecia ceny wody w Gminie Wleń to podatki i opłaty. My jako operator płacimy podatek od nieruchomości, płacimy dzierżawę od majątku który posiadamy, płacimy za urządzenia w gruncie pod drogami powiatowymi i gminnymi plus dzierżawę za ujęcia wody leżące na terenie Lasów Państwowych. To się robi kwota 250.000 złotych na niecałe 700.000 złotych przychodu. Jednocześnie jak zapewnia prezes, IZER-y na wleńskiej wodzie nie zarabiają. W pozycji taryfowej nie pojawia się zysk -  tłumaczy pan Wiesław Gierus.

Nowe taryfy po zatwierdzeniu i przez Radę Miasta będą obowiązywały przez najbliższy rok. Jednak już od lipca tego roku wchodzi w życie nowe Prawo Wodne które wprowadza wyższe opłaty za pobór wody. Niestety będzie się to najprawdopodobniej wiązało z kolejnymi podwyżkami w przyszłości.


Radny Marek Krzysztof Dral – Jako radny nie otrzymałem jeszcze dokumentów z propozycjami nowych cen za wodę ani uzasadnieniem ewentualnej podwyżki. Niemniej Prezes Wiesław Gierus podczas ubiegłotygodniowego spotkania potwierdził, że Gmina otrzymała kalkulację nowych wyższych  taryf cen wody.
W moim odczuciu kolejne obciążenie mieszkańców jest nieuzasadnione. Skoro Gminę stać na podwyżkę pensji dla burmistrza Zycha, to stać również na takie dopłaty do wody, które zniwelują ewentualny wzrost jej cen.
ANDRZEJ JAŚKIEWICZ