Św. Jadwiga Śląska patronką Wlenia.
Dodane przez j23 dnia Sierpień 25 2016 22:07:58
Do Przewodniczącej Rady Miasta  i Gminy wpłynął projekt uchwały w sprawie ustanowienia św. Jadwigi Śląskiej patronką miasta Wleń.
W dokumencie czytamy, że Rada Miasta i Gminy Wleń wyraża prośbę i życzenie aby Święta Jadwiga Śląska została Patronką Miasta Wleń.
Projekt zostanie rozpatrzony na najbliższej sesji pierwszego września.
Na dzień dzisiejszy na oficjalnej stronie Urzędu Miasta brak jest jakiejkolwiek informacji na temat inicjatywy wyboru patrona miasta. Wszystko odbywa się jakoś tak wstydliwie po cichu bez żadnego rozgłosu.

Rozszerzona zawartość newsa
Do Przewodniczącej Rady Miasta  i Gminy wpłynął projekt uchwały w sprawie ustanowienia św. Jadwigi Śląskiej patronką miasta Wleń.
W dokumencie czytamy, że Rada Miasta i Gminy Wleń wyraża prośbę i życzenie aby Święta Jadwiga Śląska została Patronką Miasta Wleń, a dzień 16 października zostanie ustanowiony świętem Patronki Miasta Wleń. Jednocześnie radni upoważniają Burmistrza Miasta i Gminy Wleń do wystąpienia z prośbą do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Legnickiego o wszczęcie przez Stolicę Apostolską procedury ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Miasta Wleń. Projekt zostanie rozpatrzony na najbliższej sesji pierwszego września i najprawdopodobniej zostanie przyjęty.

Z uzasadnienia możemy się dowiedzieć, że:
Tradycją w Polsce jest patronat świętych nad miejscowościami, szczególnie, gdy jest on oparty na historycznych powiązaniach. Święta Jadwiga Śląska była związana z terenem miasta Wleń. Urodzona ok. 1174 roku na zamku Andechs w Niemczech, na Śląsk przybyła w latach 1186-90. W I połowie XIII w. wleński zamek wielokrotnie gościł księżną Jadwigę wraz z małżonkiem księciem Henrykiem Brodatym. Położona na wzgórzu warownia uchodziła za ulubioną rezydencję księżnej, która schodziła do osady leżącej u podnóża Góry Zamkowej, aby zajmować się ubogimi mieszkańcami. W 1214r Wleń otrzymał prawa miejskie z rąk Henryka Brodatego, a w 1217 r. z inicjatywy Św. Jadwigi Śląskiej powstał kościół Św. Mikołaja. Księżną Jadwigę cechowała przede wszystkim gotowość niesienia pomocy biednym, ubogim i potrzebującym. Dostrzegając niedolę poddanych , zakładała liczne instytucje charytatywne, wspierała materialną budowę klasztorów i świątyń. Dawała przykład religijności całemu ludowi Śląska. Została kanonizowana w 1267 r. Święta Jadwiga jako patronka Śląska, Polski, patronka chrześcijańskich rodzin i małżeństw, patronka pojednania i twórczej współpracy między narodami, patronka budujących się kościołów, stała się też patronką wyboru papieża Jana Pawła II ( 16.10.1978 r). Postać Świętej Jadwigi cieszy się uznaniem i szacunkiem nie tylko wśród ludu polskiego na Śląsku, również w wielu parafiach naszego kraju oraz poza jego granicami. Jej postawa niesie uniwersalne wartości: życzliwość dla innych,
wrażliwość na zło, dobroć, niesienie pomocy innym, szczodrość, poszanowania rodziny, pracowitość, które są godne naśladowania we współczesnym świecie. Miejsca we Wleniu związane z Świętą Jadwigą Śląską to: kościół Św. Jadwigi w Łupkach, ścieżka Św. Jadwigi wraz z legendarnym kamieniem odpoczynku, relikwie Św. Jadwigi, figura Św. Jadwigi oraz witraż Św. Jadwigi w kościele we Wleniu, a także, od 2003 r. Zespół Szkół imienia Św. Jadwigi Śląskiej. W związku z powyższym proponujemy, aby patronem miasta Wleń została Święta Jadwiga Śląska.


KOMENTARZ

Kilkanaście lat temu wybór patrona Zespołu Szkół odbył się w głosowaniu poprzedzonym szeroką akcją informacyjną i konsultacjami społecznymi. Swój głos na jedną z kandydatur mógł oddać każdy mieszkaniec gminy. Cała akcja wyboru patrona szkoły wywołała  sporo emocji i ogromne zainteresowanie lokalnej społeczności. Dzisiaj na oficjalnej stronie Urzędu Miasta brak jest jakiejkolwiek informacji na temat inicjatywy wyboru patrona miasta. Wszystko odbywa się jakoś tak wstydliwie po cichu bez żadnego rozgłosu. Aż chciało by się zapytać. Właściwie to po co to wszystko? Tylko tak dla formy?  Bez żadnej treści?

ANDRZEJ JAŚKIEWICZ