Już nie zbłądzisz w naszej gminie!
Dodane przez j23 dnia Maj 13 2016 20:46:33
Na terenie gminy pojawiły się słupki kierunkowe z nazwami ulic. Łącznie 120 słupków zainstaluje firma „SIGNUM” z Jeleniej Góry. Łączny koszt inwestycji to 28 510,00 zł.
Rozszerzona zawartość newsa

Na terenie gminy pojawiły się słupki kierunkowe z nazwami ulic. Łącznie 120 słupków zainstaluje firma „SIGNUM” z Jeleniej Góry. Łączny koszt inwestycji to 28 510,00 zł.

Oznakowanie docelowo ma stać się elementem Systemu Informacji Miejskiej.

SiM to układ jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim. Słupki kierunkowe są jednym z jego elementów. Pozostałe to między innymi tabliczki z nazwami ulic, numerami budynków, wolno stojące tablice o charakterze kierunkowym lub informacyjnym. Dopełnieniem systemu są "meble miejskie" np: stojaki rowerowe, barierki chodnikowe, ławki i kosze na śmieci nadający ulicom i placom uporządkowany jednolity charakter. Pod tym względem w gminie panuje zupełny chaos i dowolność, Pozostaje mieć nadzieję, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie na lepsze.Andrzej Jaśkiewicz