BĘDĄ DALSZE ROZMOWY W SPRAWIE BUDOWY PRZETWÓRNI ODPADÓW - ZDECYDOWAŁ RADA MIASTA!
Dodane przez j23 dnia Luty 01 2016 23:05:42
Na sesji Rady Miasta I Gminy 28 stycznia (w ubiegły piątek) radni w głosowaniu zdecydowali o dalszych rozmowach na temat budowy we Wleniu przetwórni odpadów!
Przeciw głosował radny Marek Dral i radny Stanisław Mikulicz. Burmistrz zaproponował spotkanie z przedstawicielami firmy, a w marcu radni będą wizytować instalację do utylizacji odpadów. Kto za to zapłaci? Padło pytanie na sesji.


Rozszerzona zawartość newsa
Przypomnijmy:

Siedemnastego grudnia na sesji Rady Miasta Burmistrz Artur Zych poinformował radnych o rozmowach na temat budowy we Wleniu zakładu przetwarzającego odpady. - Jesteśmy tym mocno zainteresowani, smród z tego będzie niewielki - przekonywał radnych Artur Zych.
Około 20 grudnia ukazał się Biuletyn Informacyjny Gminy, w którym nie zamieszczono żadnych informacji na temat prowadzonych rozmów. Do dzisiaj nie ma żadnej wzmianki na ten temat na oficjalnej stronie Urzędu Miasta.

Po zebraniu informacji 12 stycznia opublikowaliśmy pierwszy materiał, w którym poinformowaliśmy mieszkańców o rozmowach na temat budowy przetwórni. Pisaliśmy wówczas: Składowanie odpadów w samym centrum Parku Krajobrazowego, w słabo przewietrzanej kotlinie, zaledwie kilkaset metrów od zabudowań będzie ogromnie uciążliwe dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim mieszkańców Wlenia i okolicznych sołectw”. Oczekiwaliśmy również, że głos w tej sprawie zabierze burmistrz i radni.
Tym razem na odpowiedź nie czekaliśmy długo. Już kilka dni po naszej publikacji w ulotce informacyjnej burmistrz potwierdził fakt prowadzenie rozmów oraz zapowiedział dalsze rozmowy na ten temat.

W kolejnym materiale przedstawiliśmy opinie radnych. W podsumowaniu pisaliśmy: Radni „tradycyjnie” zagłosują za każdą propozycją Burmistrza, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Niestety okazało się, że były to słowa prorocze. Na sesji 29 stycznia (ubiegły piątek) na wniosek Burmistrza wprowadzono dodatkowy punkt obrad „Stanowisko Rady Miasta w sprawie dalszych rozmów z firmą Ziemia Polska”

- Ani portal wleninfo ani lwówecki nie mają prawa podejmować decyzji za Szanowną Radę, a taka sytuacja, taka próba tutaj była. Dlatego też bardzo proszę Szanowną Radę, żeby wskazać mi kierunek działania (…) bardzo proszę żeby taką decyzje podjęto - mówił między innymi Burmistrz do radnych.

Artur Zych proponował radnym spotkanie z przedstawicielem firmy Ziemia Polska oraz wyjazd w celu obejrzenia funkcjonującej instalacji tego typu. Ogromną irytację burmistrza wywołało pytanie radnego Marka Drala o finansowanie wyjazdu. Pytanie jest o tyle ciekawe, a irytacja burmistrza zrozumiała z tego powodu, że jak informował radnych Artur Zych trzeba pokonać 800 kilometrów. Wyjazd na koszt firmy mógłby rodzić podejrzenia o korupcję. Koszty pokryte z budżetu gminy można uznać za marnotrawienie środków publicznych. W takim wypadku pozostaje jedynie pokrycie wydatków na przejazd oraz pobytu w zakładzie przetwórczym przez radnych oraz burmistrza ze środków prywatnych!

Radny Marek Dral – Nie widzę konieczności prowadzenia dalszych rozmów w temacie składowiska odpadów w naszym mieście, dlatego głosowałem przeciw takowym. Zamiast na wycieczkę na składowisko, zdecydowanie bardziej wolałbym, gdyby Pan Burmistrz zaproponował wyjazd do gminy, która jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych, rozwijaniu turystyki, bądź drobnej przedsiębiorczości.

Poza panem Dralem, przeciw rozmowom głosował jedynie radny Stanisław Mikulicz. Pozostali obecni na sesji radni byli za podjęciem rozmów i jak rozumiem na własny koszt będą w marcu wizytowali zakład przetwórczy. Ze swojej strony podziwiam ich determinację.

Za kontynuacją rozmów na temat budowy przetwórni odpadów głosowali: Anna Zając, Marek Koczarski, Wojciech Świętochowski, Zbigniew Lebiedź, Andrzej Czapski, Katarzyna Kotołowska, Agata Hołdowicz, Wiesława Białucka, Marzena Wesołowska, Jacek Gładysz i Tomasz Buciak.

Pełną informację z sesji przedstawię po publikacji nagrania wideo zarejestrowanego przez UMiG we Wleniu. Mam nadzieję, że nastąpi to niebawem, choć jak znam życie?

Andrzej Jaśkiewicz            
KOMENTARZ:

Pod artykułem pojawiło się kilka komentarzy sugerujących, że radni wcale nie głosowali za dalszymi rozmowami z firmą zainteresowaną budową przetwórni. Można się z kontekstu domyślać, że również Burmistrz wcale nie jest takimi rozmowami zainteresowany.

”RADNI GŁOSOWALI ZA WYJAZDEM DO ISTNIEJĄCEGO ZAKŁADU. Być może Ci którzy opowiedzieli się przeciw chcą utwierdzić się w słuszności swojej decyzji".
Opisuje głosowanie internauta o nicku WLEN

"Radni głosowali za tym kto jest za żeby pojechać obejrzeć istniejący taki zakład a nie za tym kto jest za dalszymi rozmowami". - wtóruje mu „ Obecny”

 Rada Miasta to organ władzy samorządowej stanowiący prawo lokalne i kontrolujący działania władz gminy. Na Radnych spoczywa ogromna odpowiedzialność za podejmowane przez nich decyzje. Ich następstwa  mieszkańcy mogą odczuwać jeszcze wiele lat po ich podjęciu. W 2007 roku ówczesna rada poparła wniosek burmistrza o sprzedaż budynku „Basztowej”  Jaki po 9 latach wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i wizerunek miast miało tamto głosowanie chyba nikogo nie trzeba pytać.

Niektórzy mówią, że historia lubi się powtarzać.
Niestety najczęściej powtarza się jako farsa i mam wrażenie,że w takiej farsie biorę udział. 
W tym wypadku wprost poraża zupełny brak świadomości prawnej osób komentujących.
Przewodnicząca Katarzyna Kotołowska przedstawiając porządek obrad mówiła:

-
W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE WPŁYNĄŁ DO MNIE WNIOSEK PANA BURMISTRZA O WPROWADZENIE DO PORZĄDKU OBRAD PUNKTU „STANOWISKO RADY MIASTA I GMINY WLEŃ W SPRAWIE DALSZYCH ROZMÓW Z FIRMĄ ZIEMIA POLSKA. PROSZĘ PAŃSTWA O PRZYJĘCIE TEGO PUNKU DO PORZĄDKU OBRAD

Rada  wprowadziła ten punkt ten punkt do porządku obrad. W głosowaniu radni mogli oddać głos za dalszymi rozmowami, wstrzymać się lub głosować przeciw. Większością głosów radni zdecydowali o dalszych rozmowach z firmą!

  TAKI JEST STAN PRAWNY NA CHWILĘ OBECNĄ, i nie ma  żadnego znaczenia co radni sobie myśleli głosując!

ANDRZEJ JAŚKIEWICZ