Co dalej z ośrodkiem zdrowia
Dodane przez j23 dnia Styczeń 29 2016 11:16:33
Oferta SPZOZ we Wleniu na usługi ginekologiczne w tutejszej przychodni została odrzucona przez NFZ, ponieważ oferent (wleński SPZOZ) poświadczył nieprawdę w ankiecie konkursowej oraz oświadczeniu! Tak wynika z informacji uzyskanej od pani Joanny Mierzwińskiej z Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Rozszerzona zawartość newsa

Co dalej z ośrodkiem zdrowiaOferta SPZOZ we Wleniu na usługi ginekologiczne w tutejszej przychodni została odrzucona przez NFZ, ponieważ oferent (wleński SPZOZ) poświadczył nieprawdę w ankiecie konkursowej oraz oświadczeniu! Tak wynika z informacji uzyskanej od pani Joanny Mierzwińskiej z Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.


To już blisko trzy lata jak we Wleniu funkcjonuje nowy Ośrodek Zdrowia. Jego oficjalne otwarcie miało miejsce 06 maja 2013 roku. Władze gminy wybudowały obiekt, dostosowany do wszelkich norm i standardów. Założenie było takie, aby we wleńskiej przychodni przyjmował lekarz pediatra, internista, stomatolog i ginekolog, mówiło się nawet o możliwościach przyjmowania pacjentów przez innych specjalistów. Plany były ambitne, zweryfikowała je rzeczywistość.

W ośrodku przyjmuje pediatra, internista i stomatolog. Najbardziej dokuczliwy dla mieszkanek Wlenia jest brak ginekologa. Władze gminy od początku 2015 roku zabiegają w NFZ-cie o kontrakt. W lutym ubiegłego roku Burmistrz Artur Zych wraz z Posłem Wojciechem Zubowskim i Radnym Markiem Dral spotkali się z panią Wiolettą Niemiec, Dyrektor DOW NFZ, która zapewniła, że przeanalizuje sprawę utraty kontraktu na Ginekologa przez wleński SP ZOZ, a jednocześnie postara się, aby w 2015 roku taki Konkurs (w którym będzie mógł brać udział Wleń) ogłosić.

Nie jest również tajemnicą, iż z wleńskiej placówki odpływają pacjenci, którzy wybierają leczenie w Jeleniej Górze, Jeżowie Sudeckim, czy Lwówku Śląskim. Spadek liczby pacjentów i brak specjalistów, czyli stan obecny i przyszłość Ośrodka Zdrowia we Wleniu były tematem spotkania kierownictwa i pracowników SP ZOZ z Burmistrzem i Radnymi. Spotkanie odbyło się w dniu 4 grudnia 2015 roku.

Spotkanie było bardzo burzliwe, jednak w mojej ocenie nie przyniosło pożądanego efektu. Kierownictwo wleńskiej placówki nie widzi bowiem konieczności zmian. Mimo przedstawianych im różnych propozycji, nie dostrzegają konieczności wyjścia do pacjenta. – mówi Radny Marek Dral. Ponadto w trakcie ponad godzinnego spotkania Czesław Romaniuk Kierownik SPZOZ we Wleniu, nie uznał za stosowne, aby poinformować Burmistrza i Radnych o fakcie odrzucenia przez NFZ oferty złożonej w konkursie na prowadzenie „Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie Położnictwa i Ginekologii oraz pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego”, mówiąc w skrócie przyjmowania we Wleniu przez ginekologa. Nie poinformował także o powodach tego odrzucenia. – dodaje radny Dral.
 
Zgodnie z obietnicą pani Wioletty Niemiec, Dyrektor DOW NFZ, Fundusz ogłosił Konkurs na świadczenie usług ginekologicznych. Ośrodek Zdrowia we Wleniu złożył ofertę, jednak została ona odrzucona przez NFZ. Informację o tym Kierownik SPZOZ we Wleniu otrzymał już 12 listopada 2015 roku. O powody takiej decyzji zapytaliśmy panią Joannę Mierzwińską, Rzecznika Prasowego, Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w odpowiedzi pani rzecznik wyjaśnia:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każda placówka opieki zdrowotnej może starać się o kontrakt z NFZ pod warunkiem, że złoży ofertę do ogłoszonego postępowania konkursowego oraz spełni wszystkie warunki wymagane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w tak zwanym koszyku świadczeń gwarantowanych.

W przypadku konkursu ogłoszonego na udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni ginekologiczno-położniczej we Wleniu oferta została odrzucona ponieważ oferent poświadczył nieprawdę w ankiecie konkursowej oraz oświadczeniu potwierdzając fakt posiadania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. Komisja konkursowa sprawdzając w Księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego, wg stanu na dzień złożenia oferty, stwierdziła brak wpisu potwierdzającego występowanie w strukturze SPZOZ we Wleniu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w lokalizacji poradni ginekologiczno-położniczej. Tym samym Komisja Konkursowa stwierdziła poświadczenie nieprawdy w ankiecie  oraz oświadczeniu oferenta, dodatkowo brak wpisu w Księdze rejestrowej oznaczało, że placówka nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach, nie posiada gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. 
W uzupełnieniu dodam, że od 1 stycznia 2015 roku posiadanie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w lokalizacji poradni ginekologiczno-położniczej jest warunkiem obowiązkowym dla podmiotów wykonywujących działalność leczniczą, które chcą leczyć pacjentów na NFZ.


Radny Marek Dral
Zwróciłem się także z zapytaniem do biura Wojewody Dolnośląskiego, które potwierdza, iż według rejestru SPZOZ we Wleniu nie posiada gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. 
 
Michał Woźnica, z Biura Prasowego Wojewody Dolnośląskiego (dnia 26.01.2016r):
W księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu (nr księgi rejestrowej 000000001759 W-02) nie ma wpisu dotyczącego gabinetu diagnostyczno-zabiegowego dla poradni ginekologiczno-położniczej.

Radny Marek Dral
O odrzuceniu przez NFZ wniosku złożonego przez SP ZOZ we Wleniu dowiedziałem się dopiero po Świętach Bożego Narodzenia (2015r.). Złożyłem wówczas wniosek, prośbę o  wyjaśnienia.
 
Kierownik SP ZOZ we Wleniu, lek.
med. Czesław Romaniuk
Odnosząc się do przyczyn odrzucenia wniosku informuję, że w odpowiedzi NFZ zarzucona zostało nam dostarczenie nieprawidłowych informacji oraz niespełnienie wymaganych warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 (Dz.U.poz.1413) szczegóły w odpowiedzi z NFZ.
Informuję, iż wszystkie dane jakie podaliśmy we wniosku zgodne są z prawdą i przedstawione zostały z najlepszymi intencjami spełnienia wymaganych warunków. Przedstawiony w uzasadnieniu zarzut nieposiadania przez nas gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w lokalizacji wydaje się być dla nas niezrozumiały, gdyż posiadamy oczywiście taki gabinet co zostało ujęte w ankiecie wniosku. Nieujęcie tego w części wniosku dotyczącej listy zasobów i słownika sprzętu wynikało ze zrozumienia, że gabinet jako całość trudno zaliczyć do pojęcia kategorii sprzętu.
Informuję, że natychmiast po otrzymaniu (12.11.2015r) decyzji odmownej wystąpiłem z wnioskiem o rozpisanie konkursu dodatkowego (13.11.2015), mając nadzieję, że tylko z powodu formalnych została odrzucona nasza wcześniejsza oferta przygotowana przez p. W. Konewczyńską i p. Cz. Romaniuka.


fot. Ośrodek Zdrowia we Wleniu,

Radny Marek DralJestem zdziwiony postawą Kierownika SPZOZ i jego twierdzeniem, że w ofercie podana została prawda. Ponadto, dlaczego Pan Kierownik nie odwołał się od decyzji NFZ-tu?
Przeprowadziłem w tej sprawie rozmowę telefoniczną z panią Joanną Mierzwińską, DOW NFZ, która potwierdza, iż placówka nie odwołała się od decyzji: "Placówka dostała uzasadnienie odrzucenia oferty i nie odwołała się od tej decyzji" – mówi pani rzecznik
.

Ponadto Pani Rzecznik DOW NFZ w odpowiedzi przekazanej do redakcji Lwówecki.info wyjaśnia:
Po spełnieniu warunków formalno-prawnych oraz wszystkich warunków wymaganych w przepisach nic nie stoi na przeszkodzie, żeby placówka medyczna wystąpiła jeszcze raz do dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o przeprowadzenie konkursu uzupełniającego.

W dniu 13 listopada, Kierownik SPZOZ we Wleniu skierował do NFZ-tu „Wniosek o konkurs uzupełniający”:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu ul. Ogrodowa 8, 59-610 Wleń kod. Świadczeniodawcy:340120 zwraca się ponownie z prośbą o rozpisanie konkursu uzupełniającego na rok 2015 i lata następne dla gminy Wleń w temacie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie Położnictwa i Ginekologii, Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – zakres skojarzony z 02.1450.001.02.”

Radny Marek Dral Cieszy mnie fakt, iż wniosek ponownie został złożony, być może w tym roku NFZ znajdzie wolne środki i rozpisze Konkurs pod wleński ośrodek zdrowia. Martwi mnie jednak, dlaczego do dnia dzisiejszego nie zostały poprawione wpisy w księdze Wojewody, przecież ponowne składanie wniosku z „bykami” nie ma sensu?! Czy ktoś nad tym panuje?

Co dalej z wleńską służbą zdrowia? W chwili obecnej przygotowana została ankieta, w której mieszkańcy mogą się wypowiedzieć, czy oczekują zmian i w jakim zakresie. Po przeanalizowaniu Państwa oczekiwań mają zostać podjęte decyzje.  


autor: Marek DralRadny Marek Dral - W związku z wykonywanym mandatem Radnego uprzejmie zwracam się z przypomnieniem do wszystkich Państwa z mojego okręgu wyborczego (ulica Jana Pawła II) o możliwości zgłaszania spraw, problemów i zadań będących w zakresie obowiązków Gminy Wleń. Jako Państwa reprezentant w Radzie z możliwością składania interpelacji, skarg i wniosków do Burmistrza, chętnie przedstawię wszelkie Państwa postulaty. e-mail: redakcja (at) lwowecki.info tel.: 887 606 206