BUDŻET 2016. STAGNACJA? CZY ROZWÓJ?
Dodane przez j23 dnia Listopad 26 2015 22:18:04
Burmistrz Artur Zych  przedłożył Radzie Miasta i Gminy projekt budżetu na 2016 rok. Budżet na rok bieżący został przygotowany przez poprzednie władze i z poprawkami został zrealizowany przez obecnego burmistrza. Dwanaście miesięcy to czas, który miał zostać przeznaczony na naprawę finansów i niezbędne zmiany w funkcjonowaniu jednostek budżetowych w sposób poprawiający ich efektywność. Czy te ambitne zamierzenia zostały zrealizowane tak, że znalazły odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie budżetu?

Rozszerzona zawartość newsa
Burmistrz Artur Zych  przedłożył Radzie Miasta i Gminy projekt budżetu na 2016 rok. Budżet na rok bieżący został przygotowany przez poprzednie władze i z poprawkami został zrealizowany przez obecnego burmistrza. Dwanaście miesięcy to czas, który miał zostać przeznaczony na naprawę finansów i niezbędne zmiany w funkcjonowaniu jednostek budżetowych w sposób poprawiający ich efektywność. Czy te ambitne zamierzenia zostały zrealizowane tak, że znalazły odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie budżetu?     

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 12.000.000 złotych. W tym dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 3.308.850 złotych. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży wyniosą 226.000 złotych. Planowana jest sprzedaż działki zabudowanej garażami na ulicy Lipowej oraz lokal użytkowy przy Placu Bohaterów Nysy.

Wydatki w 2016 roku wyniosą 10.920.000 złotych. Z tego wydatki bieżące to 10.544.649 złotych. Najwięcej bo prawie 5.000.000 zł pochłoną wynagrodzenia pracowników, stanowi to 46,78 % wydatków ogółem.
Kwota 3.950.000 złotych została przeznaczona na szkołę i przedszkole. Z tego 2.451.588 złotych to subwencja oświatowa z budżetu państwa, a pozostałe 39 %  wydatków 1.498.412 złotych zostanie pokryta ze środków własnych gminy. Na pełne pokrycie zapotrzebowania placówek oświatowych w budżecie zabraknie ponad 200.000 złotych.

OSP zostanie dofinansowana kwotą 114.126 złotych, a kluby piłkarskie 90.000 złotych.

Ciekawie wygląda zestawienie budżetu OKSiT z wydatkami inwestycyjnymi.
Utrzymanie OkSiT-u będzie kosztowało mieszkańców 390.000 złotych.  Niewiele mniej bo zaledwie 375.351 złotych przeznaczono na inwestycje w całej gminie to jest 3,44 % wydatków.W inwestycjach zaplanowano między innymi : zakup samochodu dla urzędu za 15.000 złotych, budowę remizy tymczasowej w Marczowie za 5.000 złotych, doposażenie OSP Pilchowice w kwocie 25.000 złotych. Odbudowę świetlicy wiejskiej w Bełczynie za ponad 8.000 złotych oraz 20.000 złotych dotacji dla parafii na wymianę pokrycie dachu kościoła Św. Mikołaja we Wleniu.

Blisko 150.000 złotych pochłonie fundusz sołecki. W jego ramach sołectwa tradycyjnie już wydadzą  około 17.000 złotych na imprezy integracyjne.WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI W GMINIE WLEŃ W 2016 ROKU
KLIKNIJ ŻEBY POWIĘKSZYĆ.
WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI W GMINIE WLEŃ W 2016 ROKU
KLIKNIJ ŻEBY POWIĘKSZYĆANDRZEJ JAŚKIEWICZ