ANKIETA WYDRUKUJ WYPEŁNIJ I ZANIEŚ DO URZĘDU.
Dodane przez j23 dnia Marzec 16 2015 21:35:35
W związku z rozpoczęciem przez LGD Partnerstwo Izerskie prac nad budową Lokalnej Strategii Działania prosimy o wypełnienie załączonej ankiety w celu zebrania jak największej ilości informacji pomocnych do budowy Strategii, która będzie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru. 
Rozszerzona zawartość newsa
ANKIETA - WYDRUKUJ WYPEŁNIJ I ZANIEŚ DO URZĘDU. W związku z rozpoczęciem przez LGD Partnerstwo Izerskie prac nad budową Lokalnej Strategii Działania prosimy o wypełnienie załączonej ankiety w celu zebrania jak największej ilości informacji pomocnych do budowy Strategii, która będzie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD. Wypełnione ankiety można przekazywać do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Wleń w terminie do dnia 31 marca 2015 r.ANKIETA
WYDRUKUJ WYPEŁNIJ I ZANIEŚ DO URZĘDU.


Zasadniczym elementem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju powinno być  wcześniejsze zdiagnozowanie potrzeb społecznych. Sposób w jaki zbiera się potrzebne dane – drukowanie we własnym zakresie, wypełnianie i osobiste odnoszenie formularzy do urzędu, brak informacji w mediach elektronicznych w dobie niemal powszechnego dostępu do Sieci może świadczyć o ignorowaniu opinii znacznej części społeczeństwa albo o „wykluczeniu cyfrowym” instytucji przygotowującej strategię.
Mimo wszystko zachęcam do ściągnięcia ankiety, wydrukowania i zaniesienia do sekretariatu urzędu. Może będzie lepiej?
                                ANDRZEJ JAŚKIEWICZ