JAKA BYŁAŚ RADO? Czyli subiektywne podsumowanie kadencji.
Dodane przez j23 dnia Październik 14 2014 21:51:27
Cztery lata temu z nowo wybraną Radą Miasta wiązaliśmy ogromne nadzieje. Wiele osób wierzyło, że nowi radni, pan Koczarski, pan Birulo, pan Rybiałek,, "młodzi"- pani Wójcik  pan Markowski i pan Skrobuk wniosą do pracy tego gremium dynamizm i chęć zmian. Czy ta rada sprostała wyzwaniom wobec których stanęła?
Rozszerzona zawartość newsa
Cztery lata temu z nowo wybraną Radą Miasta wiązaliśmy ogromne nadzieje. Wiele osób wierzyło, że nowi radni, pan Koczarski, pan Birulo, pan Rybiałek, pan Markowski, "młodzi"- pani Wójcik i pan Skrobuk wniosą do pracy tego gremium dynamizm i chęć zmian. Czy ta rada sprostała wyzwaniom wobec których stanęła?

Radni, pani Przewodnicząca Kotołowska bardzo szybko pokazali, że idea samorządności jest im  obca. Chyba po raz pierwszy w powojennej historii Wlenia radni zabronili na sesjach zabierania głosu przez mieszkańców  gminy. Co ciekawe żaden z radnych nie zaprotestował przeciwko tej decyzji zgodnie ją aprobując.

Kolejnym „osiągnięciem” tej rady był kompletny chaos przy wdrażaniu ustawy śmieciowej. Przypomnę, że Rada Miasta uchwaliła niewykonalne w praktyce prawo, które po opublikowaniu w dzienniku urzędowym zaczęło obowiązywać na terenie gminy, a które potem ze wstydem trzeba było zmienić.
PISAŁEM O TYM:
DEKLARACJA = BUBEL = KOMPROMITACJA RADY MIASTA !

Przy biernej postawie wszystkich radnych doszło do ogromnego zadłużenia i niegospodarności w KZOM. W wyniku czego Zakład Komunalny został zlikwidowany, a kilkaset tysięcy złotych długu obciążyło konto gminy. Mimo, że od likwidacji minęło  ponad pół roku rada nadal nie podjęła decyzji o zagospodarowania terenu i budynków po Zakładzie.

Jedną z najbardziej kuriozalnych decyzji radnych było podjęcie uchwały o podwyżkach cen wody i ścieków w 2013 roku. Rada Miasta wysłuchała informację prezesa IZER na temat przejęcia KZOM, w tym gospodarki wodno ściekowej. Następnie na wniosek burmistrza Bogdana Mościckiego przyjęła  nowe wyższe taryfy cen wody i ścieków przedstawione przez dyrektora KZOM, obciążając mieszkańców dodatkowymi kosztami. Zaledwie trzy miesiące później pierwszego stycznia decyzją Burmistrza woda i ścieki zostały przekazana do ZUK Izery w Lubomierzu, który stał się faktycznym beneficjentem podwyżek cen wody uchwalonych przez radnych.
Tłumacząc bardzo dosadnie G.... zostaje we Wleniu, kasa płynie do Lubomierza.Czym zajmowali się Radni na sesjach? Jakie problemy poruszali?

Wszystkie wypowiedzi zamieszczone poniżej zostały zebrane z protokołów z ostatnich dwóch lat. Większość spraw zgłaszanych przez radnych można załatwić na przysłowiowy „telefon”. Smutne jest to, że żaden z radnych nawet nie próbował wyegzekwować rozwiązania problemów, które zgłaszał na sesji, a odpowiedzi Burmistrza w pełni satysfakcjonowały pytającego. Dlatego pytania na przykład o remont ulicy Chopina, przepustów w Łupkach przewijały się na kolejnych sesjach, a przedmiot interwencji  pozostawał niezałatwiony. Pytania o koszt sterylizacji kotów w gminie mogą śmieszyć, ale „sorry taką mamy Radę”

Ciekawostką jest to, że chyba wszystkie punkty sesji dotyczące zaciągnięcia kredytów, inwestycji i zmian w budżecie łączy jeden charakterystyczny zwrot:

Wobec braku dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały”.  Katarzyna Kotołowska

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń

Została wybrana do  Rady Miasta z listy Burmistrza Mościckiego. W radzie zasiada 8 lat.
Przez ostatnie dwa lata nie zabrała głosu na sesjach Rady Miasta w sprawach dotyczących mieszkańców.


Stanisław Mikulicz
Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Wleń.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy Burmistrza Mościckiego. W radzie zasiada 8 lat.

Zgłosił problem  przepustu na drodze Bystrzyca - Przeździedza, a także
wygłosił opinię, że gmina podejmuje się nowych, wcześniej nie przewidywanych   inwestycji do których trzeba dopłacać, a planowane od lat remonty ciągle pozostają  niewykonane. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego dla drugiej grupy odbiorców wzrost taryfy za wodę wynosi aż 25%.Waldemar Birulo

Członek Rady W radzie zasiada 4 lata.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy pani Iwony Kobiereckiej.

Zapytał czy policja może wpłynąć na Rejon Dróg Powiatowych w kwestii  uprzątnięcia piasku oraz załatania dziur. Oznajmił, że od ubiegłego roku nic się nie dzieje w Łupkach w kwestii uregulowania strumienia za schroniskiem , drogi koło Wosia, barierki przy drodze powiatowej i nie są pomalowane przejście dla pieszych. Droga w Modrzewiu w kierunku Czernicy jest już całkowicie nieprzejezdna. Zgłosił  problem  ciągle niewykonanych  remontów dróg w Łupkach .  po raz kolejny wystąpił  z zapytaniem  odnośnie   wyremontowania przepustów na strumyku w Łupkach. Droga do Tarczyna grozi całkowitym zarośnięciem, powtórnie poruszył sprawę uszkodzonego przepustu w Łupkach, a także drogi w Modrzewiu na którą wyrzucono, lecz nie ułożono wielkie płyty.


Andrzej Czapski


Członek Rady. W radzie zasiada 12 lat.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy Burmistrza Mościckiego.

Przez ostatnie dwa lata nie zabrał głosu na sesjach Rady Miasta w sprawach dotyczących mieszkańców.


Marek Koczarski

Członek Rady. W radzie zasiada 4 lata.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy pana Artura Zycha.

Zapytał o drogę dojazdową do pałacu we Wleniu.  Zapytał kto zajmuję się wycinką gałęzi na terenie miasta i zwrócił uwagę na brak jakichkolwiek zabezpieczeń terenu robót i samych robotników .Zwrócił się da radnych o podjęcie uchwały w sprawie zakazu sprzedaży terenu i budynku po kościele ewangelickim i pozostawienie tego obiektu do zagospodarowania przez gminę. Zapytał o plany remontowe na ulicy Piastowskiej. Zadał pytanie odnośnie oświetlenia w Strzyżowcu. Poprosił o informację w kwestii dalszego istnienia i   funkcjonowania Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu. zgłosił konieczność zamontowania progu zwalniającego na ulicy przy
szkole. Poinformował o osuwających   się   kamieniach na drodze na zaporę   Pilchowicką. Przypomniał o konieczności naprawienia ogrodzenia ujęcia wody koło cmentarza komunalnego  i zapytał  jaką kwotą gmina dofinansowała sterylizację kotów. Powiedział, że opłata abonamentowa jest przeznaczona na zakup liczników i zapytał jaka kwota została wykorzystana na ten cel.  Zwrócił się o wyjaśnienie   szczegółów umowy dotyczącej przekazania
wody i ścieków dla spółki Izery. Zwrócił się o wyjaśnienie problemu z remontem drogi z Tarczyna do Bystrzycy, który był zgłaszany wcześniej przez pana Osieckiego. Zapytał o krawężniki na ulicy Piastowskiej, wizję lokalną drogi zgłaszanej przez pana Osieckiego oraz czynności  podjęte w sprawie wyceny majątku po likwidowanym zakładzie budżetowym. Zapytał co się dzieje w sprawie terenu po KZOM o zabezpieczenie terenu wokół remontowanego ratusza na czas obchodów jubileuszu miasta,  jaka   jest   ściągalność   należności   mieszkańców   pozostałych   po
zlikwidowanym KZOM.Stanisław Kwolik

Członek Rady. W radzie zasiada 12 lat.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy pana Bogdana Szeffsa

Zadał pytanie dotyczące braku postępu w pracach przy wykończeniu terenu wokół budynku   ośrodka zdrowia. Zapytał dlaczego w rewitalizowanym   budynku na  ul. Kościuszki we Wleniu, który w całości jest własnością gminy, wymieniono okna na korytarzu, a w mieszkaniach już nie. Zakomunikował, że sanepid zwrócił uwagę na porzucone wycięte wierzby przy ujęciu wody w Kleczy.


Zbigniew Lebiedź

Członek Rady.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy burmistrza Bogdana Mościckiego.

Zasugerował, aby  w sytuacji nasilających się kradzieży na wsiach uczulić
mieszkańców, aby wykazywali większą dbałość w zabezpieczaniu swojego majątku, a także zwracali uwagę na obce pojazdy poruszające się po wsiach, zwrócił się z propozycją , aby Powiatowa Komenda Straży Pożarnej zmobilizowała firmy kominiarskie do przeprowadzania przeglądu i czyszczenia kominów, skierował dwa postulaty o dyrektora KZOM we Wleniu. Jeden dotyczy uporządkowania placu przy wodociągach na górze, a drugi to usunięcie kamienia z dachu budynku naprzeciw urzędu, który zagraża  bezpieczeństwu przechodniów. Zasygnalizował konieczności przypomnienia starostwu o zaniedbaniach w utrzymaniu dróg, apelował, że pisma wysłane przez komisję gospodarki ze wskazaniem usterek i pilnych prac drogowych  nadal pozostają bez jakiegokolwiek odzewu.Stanisław Malinowski
Członek Rady. W radzie zasiada 12 lat.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy pana Bogdana Szeffsa.

Zwrócił się z pytaniem do Pana Starosty dlaczego finansowanie
obwodnicy wleńskiej przez powiat i gminę jest w podobnej wysokości skoro jest to inwestycja powiatowa. Zapytał   kiedy  ruszą   pracy  remontowe   ulicy   Chopina   i   na   ulicy Winiogórskiej. Również mieszkańcy ulicy Skarpowej naciskają na szybkie wyremontowanie drogi, gdyż jest bardzo zdewastowana. Zapytał o remonty   ulicy Winiogórskiej , Skarpowej i Chopina we Wleniu. Poinformował o bałaganie pozostawionym po wycince krzewów przy torach. Zapytał jakie są zamiary w stosunku do budynku kolejowego na ulicy Chopina we Wleniu. Zwrócił uwagę,  że od strony  nowej  obwodnicy     należy usunąć zgromadzone śmieci , a także rozwiązać problem znajdującego się tam i bardzo widocznego rejonu  spotkań osób spożywających alkohol. Pobocze obwodnice jest bardzo zanieczyszczone odchodami psów, zapytał kiedy rozpoczną się prace remontowe na ulicy Chopina. zapytał kiedy rozpoczną się prace remontowe na ulicy Chopina. Zapytał do kogo należy zwracać się w kwestii utrzymania porządku na ulicach miasta.Łukasz Markowski
Członek Rady. W radzie zasiada 2 lata.

Poinformował, że przepływ wody pod  mostem w Marczowie blokuje ogromne drzewo.
 Spytał  kiedy zostanie przeprowadzone obkaszanie i odkrzaczanie dróg. Po wczorajszym deszczu droga od Mazurków znów spłynęła – informował. Pytał co z barierkami na moście w Marczowie? Zwrócił się do rady o jednoznaczne zajęcie stanowiska w kwestii przeniesienia przedszkola do budynku szkoły. Zaproponował, aby przy okazji obchodów 800 lecia Wlenia wyczyścić pomnik gołębiarki.


Maciej Rybiałek
Członek Rady. W radzie zasiada 4 lata.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy pana Bogdana Szeffsa.

 Zwrócił   się   z   pytaniem   do   dyrektora   KZOM   jakie   kontrole   zostały
przeprowadzane w kwestii wyjaśnienia ogromnej rozbieżności w zużyciu wody wykazanej przez licznik główny i liczniki lokatorskie.Grzegorz Skrobuk
Członek Rady. W radzie zasiada 4 lata.
Został wybrany do  Rady Miasta z  komitetu „Wleń Nasza Przyszłość”

Zwrócił uwagę na konieczność wyremontowania chodnika koło kina. Zapytał jakie są dotychczasowe  koszty dla gminy z tytułu odbioru odpadów. Zapytał o przekazywanie informacji gminnych poprzez sms  o wycinkę drzew pod basztą. zgłosił konieczność odremontowania kaplicy cmentarnej we Wleniu, zwrócił się o udzielenie wyjaśnień  do opinii RIO dotyczącej odsetek za niewykonanie w terminie zobowiązań.


Grażyna Tomoń
Członek Rady. W radzie zasiada 4 lata.

Została wybrana do  Rady Miasta z listy pana Artura Zycha.
Zapytała w jaki sposób będą sprzątane przystanki autobusowe, cmentarze
oraz  teren przy świetlicach. ,
Radna Grażyna Tomoń zwróciła uwagę panu   Andrzejowi   Jaśkiewiczowi , że na stronie portalu WlenInfo napisał  nieprawdę twierdząc, że radni wyrazili zgodę na sprzedaż  budynku po kościele ewangelickim na prowadzenie działalności rozrywkowej.

(Przynajmniej jedna radna publicznie przyznała, że czyta wleninfo.)
O SPRAWIE ZARZUTÓW PANI RADNEJ PISAŁEM:
Radna Grażyna Tomoń atakuje wleninfo.pl!

Marianna Wojdyła

Członek Rady. W radzie zasiada 12 lat.
Została wybrana do  Rady Miasta z listy pani Iwony Kobiereckiej.

Zwróciła uwagę na konieczność usunięcia piasku zalegającego na moście
w Pilchowicach.Ewelina Wójcik
Członek Rady. W radzie zasiada 4 lata.
Została wybrana do  Rady Miasta z listy pani Iwony Kobiereckiej.

Przez ostatnie dwa lata nie zabrała głosu na sesjach Rady Miasta w sprawach dotyczących mieszkańców.


Paweł Zamożniewicz

Członek Rady. W radzie zasiada 12 lat.

Został wybrany do  Rady Miasta z listy burmistrza Bogdana Mościckiego.
Przez ostatnie dwa lata nie zabrał głosu na sesjach Rady Miasta w sprawach dotyczących mieszkańców.ANDRZEJ JAŚKIEWICZ