Kościół św. Mikołaja na grafice z 1869 roku z zupełnie inną wieżą!
Dodane przez j23 dnia Kwiecień 24 2013 22:53:06
Bardzo ciekawą a przy tym mało znaną rycinę przedstawiającą kościół p.w. św. Mikołaja we Wleniu, nadesłał do redakcji wleninfo.pl, pan Sławomir Osiecki. Ciekawostką jest to, że pokazuje wieżę kościoła z zupełnie innym zwieńczeniem niż te które doskonale znamy. Dlaczego? a to jest już zagadka.

Rozszerzona zawartość newsa
Bardzo ciekawą a przy tym mało znaną rycinę przedstawiającą kościół p.w. św. Mikołaja we Wleniu, nadesłał do redakcji wleninfo.pl, pan Sławomir Osiecki.

Autorem ryciny jest Paul Wurst. Artysta pochodził z kupieckiej rodziny z Wrocławia. Studiował a później wykładał na uniwersytecie w Dreźnie. Wykonał  liczne drzeworyty i staloryty. Jedna z rycin jego autorstwa ukazała się w 1869 roku, jako ilustracja do artykułu poświęconego remontowi wleńskiego kościoła. (Fragmenty z tego artykułu opublikujemy w późniejszym czasie)

Artysta nie do końca zachowując proporcje bardzo wiernie i niezwykle szczegółowo odwzorował  ścianę szczytową z głównym wejściem do świątyni. Dokładnie pokazane drobne detale rozety i bogato zdobionego portalu kamiennego wokół drzwi mogą wskazywać, że rysunek powstał z natury. Może potwierdzać to również uwidoczniony fragment muru obwodowego od strony plebanii z charakterystyczną, zachowaną do dzisiaj płytą nagrobną.Grafika Paula Wursta z 1869 roku.
 Kościół św. Mikołaja w 2013 roku

 Tym bardziej zaskakuje fragment grafiki ukazujący szczytową kondygnację wieży wraz z wieńczącym ją hełmem w sposób diametralnie różniący się od widoku, który doskonale znamy.


Na jednym z pierwszych zdjęć Wlenia Józefa Halma, datowanego na 1867 rok widać wieżę w kształcie, który w niezmienionej postaci dotrwał do naszych czasów. No i pojawia się zagadka.
 
Czy zwieńczenie wieży na grafice Paula Wursta to tylko wizja artysty? Jednak temu rozwiązaniu zdają się przeczyć detale widoczne na rycinie i zachowane do dzisiaj.  Być może po wielkim pożarze kościoła w 1731 roku wieża została odbudowana w kształcie widocznym na drzeworycie a następnie przebudowana w trakcie kolejnego remontu?

 
 Kościół na grafice z kroniki
 Knoblicha z 1863 roku.

Tę hipotezę również można podważyć, ponieważ ten sam autor na ilustracji do kroniki Knoblicha z 1863 roku pokazuje kościół z zupełnie innym zwieńczeniem wieży.  
 Równie dobrze mogła być to tylko jedna z kilku propozycji przebudowy a ks. Józef Tilgner, ówczesny proboszcz zdecydował się na wersję z balkonem zwieńczonym smukłą kamienna iglicą podobna do tej na grafice.

Czy jednak po 150 latach od remontu kościoła zdołamy ustalić jak było naprawdę?
Grób księdza Józefa Tilgnera na cmentarzu parafialnym we Wleniu.
Inicjatora remontu i przebudowy kościoła św. Mikołaja w 1863 roku.


A.Jaśkiewicz
S.Osiecki
M.Dral