Skradzione herby Pałacu Książęcego
Dodane przez j23 dnia Maja 31 2009 21:29:54
Jednymi z bogactw historycznych Pałacu Książęcego są tablice z herbami rodowymi rodów śląskich, ozdabiające elewację południową pałacu.


Tablice te przedstawiają herby rodowe Baltazara von Czedlitz z Kleppelsdorf (Gościradza) i jego nowej żony Urzszuli von Czedlitz z Kammerswaldau (Komarna).

 W górnym rzędzie umieszczono herby rodu Baltazara  - od lewej:
Jego dziadka ze strony ojca - Hansa von Czedlitz z Kleppelsdorf,
Jego babki ze strony ojca - Barbary von Gersdorff z Nider Rudelsdorf,
Jego dziadka ze strony matki - Hansa von Bindemann z Ebersdorf,
Jego babki ze strony matki - von Kelbichen z Ostrichen

W dolnym rzędzie zaś są herby rodowe Urszuli – kolejno: Hansa von Czedlitz z Kammerswaldau, Urszuli von Schaffgotsch z Schwartzbach, Krzysztofa Seidlitz z Kauffung oraz Katarzyny Ratzke z Gettersdorf

 Na tablicach wykuta jest data 1608. Kilka miesięcy przed umieszczeniem tych tablic odbył się ślub Urszuli i Baltazara. Oboje zmarli w 1631 roku. Mikrofilm z pięćdziesięcioma stronami kazania z ich pogrzebu znajduje się w zbiorach Pałacu Książęcego.

     
Tablice herbowe stan obecny

 
Jeszcze 40 lat temu, herby umieszczone nad arkadami ozdabiał orzeł. Był to prawdopodobnie najstarszy herb, przeniesiony ze ścian starszej budowli, która stała na terenie obecnego pałacu. Niestety nie zachowało się jego zdjęcie więc trudno dzisiaj powiedzieć, czy był to Orzeł Piastowski czy też inny. Uwagę zwracało jego dziwne zamocowanie. Przykuty był do muru stalowymi klamrami za szyję i łapy. W czasie kradzieży, jeszcze przed 1981 rokiem, rozłamał się w miejscach zamocowania. Odłamki leżały jeszcze jakiś czas na miejscu, aż którejś nocy zniknęły.


Herb Wawrzyńca Jakuba d'Arle. Fot. Antoni Witczak


Z kolei, pod widniejącymi do dziś tablicami herbowymi Czedlitzów znajdował się jeszcze jeden Herb rodowy, umieszczony tam w osiemnastym wieku po przebudowie renesansowego dworu na barokowy pałac. był to Herb rodu d’Arle, zamieszkującego pałac w osiemnastym i dziewiętnastym wieku.


Podcień dziedzińca. Fot. Antoni Witczak

 
Niedawno, dzięki uprzejmości Pana Antoniego Witczaka z Jeleniej Góry otrzymaliśmy zrobione przez niego w latach osiemdziesiątych slajdy przedstawiające podcień pałacu i widniejące nad nim herby. Herb rodu d’Arle został skradziony w 1987 roku, w czasie remontu pałacu. Ciężarówka przywożąca żwir uderzyła w kolumnę podcienia i w wyniku uderzenia herb spadł na piasek rozłamując się na dwie albo trzy części. Następnej nocy herb zniknął.Tablice herbowe. Fot. Antoni Witczak

 Pragniemy doprowadzić Pałac do dawnej świetności, zachowując jak najwięcej oryginalnych wykończeń, dlatego też poszukujemy każdej informacji na temat wyglądu Pałacu. Jeśli ktoś posiada informacje na temat dalszej historii zaginionego herbu lub skradzionego wcześniej orła, prosimy o kontakt. Cenne byłyby też inne zdjęcia tej części pałacu zwłaszcza z czasów, kiedy wszystkie herby były jeszcze na swoim miejscu.
                                                    Katarzyna i Sławomir Osieccy